První přednáška nového ročníku studia MBA v Olomouci

Úspěšně jsme zahájili Studium MBA a máme ještě poslední volná místa

Úspěšně jsme zahájili Studium MBA a to o tomto víkendu, konkrétně v sobotu 20.10.2018.
Kdy jsme zahájili nový ročník Profesního studia MBA v Olomouci  se zaměřením na Digitální kompetence manažerů.  Aktuálně ještě do termínu další přednášky 24. 11. 2018, která bude na velice zajímavé téma Age management (využití nového způsobu řízení a práce HR ve firmách s ohledem na věk zaměstnanců), nabízíme ještě poslední volná místa v letošním běhu Profesního studia MBA.

Příprava: Úspěšně jsme zahájili Studium MBA

Startovací balíček pro Studenta MBA v Olomouci
Startovací balíček pro každého studenta MBA v Olomouci
Přednášková učebna připravena.
Přednášková učebna připravena.

V letošním roce byl nábor studentů do nového běhu studia MBA do jisté míry ovlivněn i předvolební kampaní. Kde i naše billboardy a reklamní spoty ve dvou rádiích byly z tohoto důvodu tak trochu „upozaděny“. Přesto se nám nábor nových studentů podařil a v sobotu 20. 10. 2018 jsme tak jak plánovali i zahájili nový ročník MBA, který je zaměřen na digitální kompetence manažerů a jejich zdravý životní styl.

Úvodní slovo ředitele Akademie

úvodní slovo ředitele Akademie
úvodní slovo ředitele Akademie

Na úvod celého Studia MBA i na úvod první přednášky pronesl několik vět ředitel Akademie Ing. Leopold Podmolík, MBA,  který studenty uvítal. Následně pronesl několik vět o samotném studiu, o jeho zaměření na Digitální kompetence manažera  a zdravý životní styl. Přítomné studenty ujistil, stejně jako i předtím všechny potenciální zájemce o studium, že v žádném případě nemá studium MBA za cíl ze studentů „dělat tzv. ajťáky“.
Cílem studia je pomoci manažerům orientovat se v širokých tématech pokrývající jejich působnost a potřebu v těchto oblastech rozhodovat a řešit směřování a aplikaci nových moderních technologií do svých firem, či do firem, ve kterých se podílí na řízení.

Dalším tématem bylo představení prvního přednášejícího Ing. Jiřího Chábery, který v první přednášce měl za cíl osvětlit a uvést studenty do světa digitálních kompetencí. A to ať už z pohledu strategických kompetencí, kde je, mimo jiné, také spoluautorem Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, tak i z několika uvedených Případových studií za poslední roky z pohledu jeho praktických zkušeností.

Úspěšně jsme zahájili Studium MBA s tématem Digitální kompetence

první přednášející ing. Jiří Chábera
první přednášející Ing. Jiří Chábera

Již v anonci na první přednášku v minulém článku ZDE uvedli zaměření a obsah tématu přednášky. Digitální kompetence. Jejich dělení z praktického pohledu ve vazbě jak na mezinárodní standardy, tak i na konkrétní využití v jednotlivých procesech ve firmách, byly pro studenty určitě přínosem .

Ing. Chábera, jako dlouholetý propagátor mezinárodního konceptu ECDL, seznámil studenty na závěr s konkrétními statistickými výsledky a stavem digitální gramotnosti. A to jak celé naší populace, tak i jednotlivých segmentů zaměstnanosti.

Byli jsme velice potěšeni zajímavou a plodnou diskusí, která probíhala v jisté míře v průběhu a následně pak v závěru při prezentaci Případových studiích. Věříme, že studenti byli spokojeni a tuto spokojenost jsme vnímali i z jejich převažujícího kladného hodnocení. Proto by bylo jistě škoda, kdybyste si nechali ujít příležitost získat nové informace, které naše studium nabízí.
Neváhejte – ještě zbývá několik volných míst.

Přihláška ZDE.

Informace o Akademii DM
poslední volná místa

Archivy

První seminář se již blíží … Ing. Jiří Chábera
Age management – další seminář v rámci profesního studia MBA

Další podobné články