Velmi často nám zájemci pokládají otázky: „Co je to vlastně MBA?„, „Co znamená titul MBA?„, „Co je to titul MBA?„. Na všechny tyto otázky se budeme snažit jednoduše odpovědět.

Co je to MBA?

Titul MBA k nám „přišel“ z USA, kde je běžnější než u nás v České republice, ale postupně se mu dostává většího významu – pravděpodobně i díky zahraničním společnostem. Zkratka MBA znamená Master of Business Administration a jedná se o titul, který není udělován na základě vysokoškolského zákona.

Naše Akademie digitálního managementu aktuálně nabízí profesní studium MBA, kde titul MBA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním.

Pro koho je určeno studium MBA?

Jak z názvu vypovídá, jedná se o studium se zaměřením na business tedy na manažery. Takže studium MBA je zaměřeno na získání znalostí v oboru managementu. V našem případě se zaměřujeme na digitální kompetence manažerů tak, aby byli připraveni pro nové výzvy v digitální době (či v digitálním prostředí). Studium MBA je především určeno pro střední a vyšší manažery ve firmách.

Jak se píše titul MBA?

Titul MBA se píše za jménem, protože se jedná o profesní titul nikoliv akademický (jako např. Ing. či Mgr.), které píšeme před jménem.

Jak získat titul MBA?

Obecně lze říci, že získat titul MBA můžete na jakékoliv škole nebo vzdělávací instituci, která studium MBA nabízí. Protože titul MBA není udělován na základě zákona o vysokých školách a tím pádem není žádný regulační ani kontrolní mechanizmus nad tituly MBA. Takže si nevybíráte pouze ze seznamu oficiálních institucí, které studium, potažmo titul MBA nabízí, ale můžete si vybrat to, co vám (i obsahově) nejvíce vyhovuje.

Jak získat titul MBA u nás? Stačí se podívat detailněji na náš program studia MBA zaměřeného na digitální kompetence manažerů. Viz naše studium MBA.

Proč studovat MBA?

Důvodů pro studium MBA a získání titulu MBA může mít být několik. Například chcete si rozšířit nové obzory nebo se chcete posunout do vyšší manažerské pozice a nebo prostě se potřebuje rozvíjet v osobní rovině. Velmi častým argumentem je potkávání obdobně zaměřených lidí, kteří působí v různých oborech a tím i možnost získat zajímavé kontakty pro budoucnost. Jedním z důvodu je také práce v mezinárodní společnosti, kdy některé společnosti vyžadují pro profesní posun směrem nahoru nejen „klasický“ akademický titul, ale i další profesní titul – např. titul MBA.

Náš program studia MBA je, na rozdíl od akademického prostředí, zaměřen především na praxi. Proto také garanti jednotlivých témat nejsou jen „papírovými“ garanty, ale také výuku fyzicky realizují. Součástí každého tématu jsou vždy jak případové studie, tak i praktické ukázky nebo možnost si i některé části prakticky vyzkoušet. Například u tématu „Zdravý životní styl“ mají účastníci možnost zažít praktický trénink pod vedením takové sportovní legendy jako je Pavol Jablonický. V rámci tématu „3D technologie ve firemní praxi“ se mohou podívat přímo do provozu firmy MCAE Systems s.r.o. v Kuřimi u Brna, která je partnerem Akademie, atd.

Termíny zahájení dalších běhů MBA v Olomouci a on-line

17.09. 2022
On-line

v češtině

plně obsazeno

23.09. 2023
On-line

v češtině

 

Máte dotaz ke studiu či titulu MBA?


    Použijeme vaše osobní údaje pro vyřešení vašeho dotazu dle našich zásad ochrany osobních údajů. Tato stránka je ochráněna reCAPTCHA od Google Privacy Policy a podmínky použití.


    akademie digitálního managementu - studium MBA - přihláška