fbpx

Profesní studium MBA
digitálního managementu

v Olomouci a Brně - z praxe pro praxi

Jsme Akademie digitálního managementu, z.ú. a i když nemáme dlouhou historii, tak vycházíme z více jak 20 let historie vzdělávání dospělých našeho zřizovatele CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ  – Počítačová služba s.r.o. Naše Akademie digitálního managementu aktuálně nabízí profesní studium MBA, kde titul MBA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním.

Motto: “Z praxe pro praxi”

Co chceme říci našim mottem? Jednoduše nemáme rádi pouze teoretické tlachání, ale preferujeme především zkušenosti z praxe. Proto chceme našim studiem MBA nabídnout studentům skutečné manažery z praxe, kteří uspěli a mohou se podělit o své zkušenosti a praxi.

Termíny zahájení dalších běhů MBA v Olomouci a v Brně

21.03. 2020
Olomouc

29.08. 2020
Brno

0m
Délka studia
0K
Cena studia
0let
Zkušeností ve vzdělávání

Průběh studia MBA

Přihláška

Podmínky pro přijetí k studiu MBA

 • ukončené alespoň Bc. studium
 • minimální 3-letá manažerská zkušenost

Pro přihlášení ke studiu MBA v Olomouci nebo v Brně, je potřeba vyplnit online přihlášku na našem webu nebo  poslat na email info@akademie-dm.cz.

Možnosti platby za profesní studium MBA v Olomouci nebo v Brně

 • 1 celková částka na začátku studia,
 • na splátky 3 splátky vždy na začátku semestru
 • nebo 18 splátek na začátku každého měsíce.

I. semestr

V rámci prvního semestru proběhnou následující přednášky:

 • Digitální kompetence ve firemní praxi
 • Age management z digitálního pohledu
 • Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0
 • Zdravý životní styl manažera v digitální době
 • Právní úprava jednotného digitálního trhu EU
 • Digitální marketing ve firemní praxi

Vždy jedna přednáška v měsíci ve víkendovém termínů.

II. semestr

V rámci druhého semestru proběhnou následující přednášky:

 • 3D technologie ve firemní praxi neboli aditivní výroba
 • Manažerská ekonomika v digitálním prostředí
 • Makroeknomický pohled na digitální dobu
 • Digitální projektové řízení
 • Moderní prezentace v digitální době
 • Využití technologie blockchain ve firemní praxi

Vždy jedna přednáška v měsíci ve víkendovém termínů.

III. semestr

Třetí semestr bude v duchu práce na závěrečné práce studia MBA. Konkrétní program s případnými workshopy bude na začátku třetího semestru upřesněn.

Závěreční práce a ukončení

Pro úspěšné ukončení studia MBA je potřeba sepsat závěrečnou práci a obhájit ji před komisí.

Základní parametry závěrečné práce:

 • Vybrané téma, které se týká studia digitálního managementu,
 • minimálně rozsah 30 normostran,
 • 2x vytisknutá práce.

Detailnější parametry naleznete na stránce Závazné pokyny pro vypracování a odevzdání závěreční práce.

Obhajoba závěrečné práce

Po úspěšném odevzdání závěrečné práce a vypracování hodnocení od vedoucího a oponenta práce bude probíhat obhajoba závěrečné práce MBA před komisí akademie.

Slavnostní ukončení studia

Po úspěšném obhájení závěrečné práce studia MBA bude následovat slavnostní předání diplomů a ukončení studia.

Poslední novinky z akademie

Partneři akademie

Máte otázku ohledně studia MBA? Neváhejte se nás zeptat!

Studium MBA | Co je to MBA
Menu