Zdravý životní styl manažera v digitální době

Zdravý životní styl manažera v digitální době – Dalibor Pastucha (ReFit)

V návaznosti na mnohaletou spolupráci s  doc. MUDr. Daliborem PASTUCHOU, Ph.D., MBA, kdy již v roce 2004 poprvé přednášel v našem CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačové služba s.r.o. v Olomouci jsme si potvrdili jeho jak odbornou, tak i lektorskou erudici. Jsme velice potěšeni, že v jeho osobě získává naše profesní studium MBA v Olomouci a v Brně celostátně odborně uznávanou osobnost. Který se ujal v rámci profesního studia MBA v Olomouci a v Brně předmětu Zdravý životní styl manažera v digitální době.

doc. MUDr. Dalibor PASTUCHA, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Dalibor PASTUCHA, Ph.D., MBA

Refit Clinic s.r.o. partner Profesního studia MBA

Pan doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA , ředitel, jednatel, společně
s Mgr. Evou Pavelkovou, MBA zástupkyní ředitele, jednatelkou vedou ReFit Clinic s.r.o, které je je moderní nestátní zdravotnické zařízení poskytující odbornou zdravotní péči v oblasti komplexní rehabilitace a balneologie, tělovýchovného lékařství, pediatrie a obezitologie. S ohledem na specializovanou způsobilost lékařského týmu
(pediatrie, PLDD, FBLR a TVL) se zaměřujeme především na rehabilitaci u dětí, prevenci a léčbu akutních i chronických poškození pohybového aparátu.

Léčebné postupy jsou založeny na nejmodernějších odborných doporučeních klasické západní medicíny a jsou rozšířeny o poznatky tradiční čínské medicíny s využitím akupunktury. Zařízení opakovaně získalo cenu “Ordinace roku v kategorii nejlepší rehabilitační ordinace” a Ordinace roku v kategorii nejlepší ordinace Olomouckého kraje.

V rámci naší Akademie digitálního managementu se zaměřujeme na problematiku „digitálního manažera“. A právě naše profesní studium MBA v Olomouci a Brně, které je zaměřeno na předávání zkušeností a znalostí z praxe digitálního managementu, si dalo za cíl připravit nové manažery do digitální doby. Tuto problematiku “digitálního manažera” jsme rozdělili do několika přednášek, kde jednou z nich si připravil Ředitel společnosti doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA  a to na téma Zdravý životní styl manažera.

Zdravý životní styl manažera v digitální době.

Obsah přednášky

(zaměření témata je vždy z pohledu „manažerského“ životního stylu)
  • prevence kardiovaskulárních onemocnění manažera,
  • kardiovaskulární riziko manažera,
  • metabolismus manažera,
  • racionální výživa a pitný režim manažera,
  • preskripce pohybové aktivity manažera,
  • funkční zátěžová diagnostika.
Refit Clinic
Refit Clinic

Manažery můžeme porovnávat se sportovci

Na vrcholové manažery můžeme z jistého úhlu pohledu nahlížet jako na vrcholové sportovce. V některých zátěžových situacích např. psychická zátěž a její projevy a příznaky můžeme hodnotiti jako velice blízké a podobné.

obrazek_tv_lekarstvi
obrazek_tv_lekarstvi

Video-pozvánka od dr. Pastuchy

Osobní pozvánka na seminář od dr. Pastuchy
Informace o Akademii DM, Partneři akademie
Brno, Olomouc, Pastucha, ReFit Clinic

Archivy

Zdravý životní styl manažera v digitální době – Pavol Jablonický
Zúčastnili jsme se mezinárodní konference BRNO PRŮMYSL 4.0

Další podobné články