První seminář se již blíží - Představení nového běhu Profesního studia MBA v Olomouci

První seminář se již blíží … Ing. Jiří Chábera

První seminář se již blíží … z nového profesního studia MBA v Olomouci, tak si pojďme představit prvního přednášejícího – je jím Ing. Jiří Chábera. Jeho seminář má název Digitální kompetence (nejen) ve firemní praxi, … aneb jak rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál.

Přednášející – Ing. Jiří Chábera

Pan Ing. Jiří Chábera je zkušený a dlouholetý manažer mezinárodního standardu ECDL pro Českou republiku. V roce 2004 se stal členem Fóra pro informační gramotnost poradní pracovní skupiny pro oblast informační a počítačové gramotnosti ministryně informatiky. Od roku 2005 se naplno věnoval a stále věnuje propagaci a realizaci myšlenek mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL / ICDL. V letech 2014 a 2015, jako spoluautor, připravoval vládou schválenou Strategii digitální gramotnosti ČR do roku 2020.

Má řadu let praktických zkušeností v oblasti výroby, obchodu a servisu výpočetní techniky, v oblasti vývoje, prodeje a poskytování komplexních ICT služeb a v neposlední řadě v oblasti firemního managementu, řízení projektů, vzdělávání a ověřování digitálních kompetencí podle konceptu ECDL.

K samotnému semináři

Jste nakloněni digitálním technologiím nebo jste je prostě přijali jako nezbytnou součást svého osobního či profesního života? Máte alespoň minimální zkušenosti s využíváním digitálních technologií v podřízené nebo nadřízené pozici, v administrativě, při komunikaci, v personální politice nebo ve vzdělávání?

Pokud ano, pak jste srdečně zváni na seminář s názvem: Digitální kompetence (nejen) ve firemní praxi, … aneb jak rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál. Společně s Ing. Jiřím Cháberou (ČSKI, ECDL-CZ, CertiCon a.s.) snadno pochopíte význam digitálních kompetencí – jak pro občanský a profesní život jedince, tak pro provoz a rozvoj firem. Získáte přehled o potřebném rozsahu digitálních kompetencí zaměstnanců. O smyslu, možnostech a omezeních digitálních technologií používaných (nejen) ve firemní praxi a o způsobech měření úrovně digitálních kompetencí. Kromě toho si budete moci bez pozlátka pohovořit o tom, jak jsou na tom Češi s digitálními kompetencemi. Jak vypadá naše střední školství, co můžete očekávat od nových zaměstnanců, absolventů rekvalifikací nebo třeba od příchodu Průmyslu 4.0.

Seminář je součástí profesního studia MBA pořádaného Akademií digitálního managementu v Olomouci.

Jejímž motem je: „z praxe pro praxi“, … a o tom to bude!

Co je to vlastně ECDL?

V textu jsem se několikrát zmínili o ECDL (European Certification of Digital Literacy) a bylo by dobré si vysvětlit, co to vlastně je. Jedná se o mezinárodní standard digitální gramotnosti, neboli jeho základní myšlenkou je standardizovat větu „umím s počítačem“.

ECDL se snaží pomocí několika různých modulů nastavit hladinu pro digitální gramotnost. Neboli co musí člověk umět na počítači, aby se mohl brát jako digitální gramotný. Základní myšlenka neřeší nějakou digitální (počítačovou) odbornost, ale čistou gramotnost (základy). Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi.

Naše mateřská společnost CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. patří mezi několik málo autorizovaných testovaných středisek, kde se mohou mimo běžných uchazečů otestovat i zájemci o pozici testera, což představuje absolvování zkoušky za ztížených podmínek. Více o informací o samotném standardu ECDL naleznete na jejich webových stránkách.

Informace o Akademii DM
Chábera, ECDL, Průmysl 4.0, Seminář

Archivy

Nejčastější dotazy ke studiu MBA v Olomouci
Úspěšně jsme zahájili Studium MBA a máme ještě poslední volná místa

Další podobné články