Age management - 2021 - Maťátková

Age management – další seminář v rámci profesního studia MBA

Aktuální demografický vývoj je neúprosný. Ve firmách se v minulosti nikdy nesetkávaly generace s tak rozdílnou hierarchií hodnot a životních zkušeností, jako je tomu nyní. Všichni o tom mluvíme a mnohdy ani nevíme co Age management v reálné praxi vlastně je. Nyní nastává doba, kdy mluvení o tom, že nás to taky čeká, už nestačí. Tato skutečnost se začíná ještě více prohlubovat příchodem Průmyslu 4.0, s tím souvisí nastupující digitalizace, což sebou přináší mnoho nových kompetencí a dovedností. Manažerům nezbývá nic jiného, než se k této situaci postavit čelem, pokud chce mít výkonný a sehraný multigenerační tým.

A právě k tomuto cíli jim nabízíme efektivní nástroj Age management,se kterým by se měl seznámit každý moderní manager.

Partner akademie společnost ProEduCo

Jsme velmi rádi, že máme v rámci našeho profesního studia MBA v Olomouci jako partnera pražskou společnost ProEduCo s.r.o.. Společnost ProEduCo je mladá dynamická společnost, která se mimo-jiné zabývá vzděláváním v oblasti Age managementu. Toto téma hlavně uchopila její hlavní tvář a to paní Ing. Miroslava Maťátková, MBA, které se tomuto tématu již dlouho věnuje jako auditor a autorizovaný lektor Age managementu v ČR.

Seminář: Age management z digitálního pohledu

O čem vlastně bude příští seminář (24.11. 2018) v Olomouci? V rámci semináře Age management z digitálního pohledu se zaměříme:

  • na problematiku lidských zdrojů podle věkových skupin zaměstnanců,
  • naučíme se lépe chápat význam Age managementu v digitální době
  • a význam digitální doby v řízení diverzifikovaného týmu.

Vysvětlíme si, že pokud budeme chápat Age management jako přirozený vývoj společnosti, můžeme cíleně nastavit správným řízením naše zaměstnance tak, že každá generace bude velkým přínosem pro firmu. Je však potřeba umět vše správně uchopit, aby výsledek strategie pro obě strany (zaměstnavatele i zaměstnance) byla win-win.

Není to jednoduchá cesta

Ale každá správná cesta je složitá. V rámci tohoto semináře se budeme snažit společně pochopit, jak je důležitá komunikace, správně zvolený manažerský styl vedení a další nezbytné nástroje jako je stínování, mentoring aj.

Mirka Maťátková
Lektorka semináře Ing. Maťátková, MBA

Tento blok je postaven na diskuzi a vzájemném sdílení manažerských zkušeností, na praktických ukázkách z firemní praxe z dané problematiky.

Seminář je součástí profesního studia MBA v Olomouci, pořádaného Akademií digitálního managementu z.ú.. Jejímž motem je: „z praxe pro praxi„, … a o tom to bude, říká přednášející a garant tohoto tématu v rámci studia MBA v Olomouci Ing. Mirka Maťátková, MBA.

Informace o Akademii DM
Age management, MBA, Miroslava Maťátková, Olomouc, ProEduCo, Profesní studium, Průmyslu 4.0

Archivy

Úspěšně jsme zahájili Studium MBA a máme ještě poslední volná místa
Hodnocení II. semináře na téma Age management v rámci studia MBA v Olomouci

Další podobné články