fbpx

V rámci naší Akademie digitálního managementu se zaměřujeme na problematiku “digitálního manažera“. A právě naše profesní studium MBA v Olomouci, které je zaměřeno na předávání zkušeností a znalostí z praxe digitálního managementu, si dalo za cíl připravit nové manažery do digitální doby. Tuto problematiku “digitálního manažera” jsme rozdělili do několika přednášek, které naleznete níže. Podívejte se na náš program studia MBA.

Pro koho je určeno naše studium MBA?

Jak z názvu vypovídá, jedná se o studium se zaměřením na business tedy na manažery. Takže naše studium MBA je zaměřeno na získání znalostí v oboru managementu – my jako Akademie digitálního managementu se zaměřujeme na digitální kompetence manažerů tak, aby byli připraveni pro nové výzvy v digitální době (či v digitálním prostředí). Studium MBA je především určeno pro střední a vyšší manažery ve společnostech.

Program studia MBA – přednášky

Digitální komptence ve firemní praxi

Přednášející: Ing. Jiří CHÁBERA

Partner: ECDL-CZ

Zdravý životní styl manažera v digitální době

Přednášející: Pavol JABLONICKY a dr. Dalibor PASTUCHA

Partner: ReFit Clinic

Personalistika v digitální době v návaznosti na průmysl 4.0

Přednášející:  MUDr., Mgr. Vratislav KALENDA, MSc. in SHRM

Partner: Image Lab

Moderní prezentace v digitální době

Přednášející: Ing. Lenka PODMOLÍKOVÁ, MBA

Partner: CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ

Digitální projektové řízení

Přednášející: Ing. Leopold PODMOLÍK, MBA

Partner: CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ

Age management z digitálního pohledu

Přednášející: Ing. Miroslava MAŤÁTKOVÁ, MBA

Partner: ProEduCo

Makroekonomický pohled na digitální dobu

Přednášející: Prof. Ing. Milan ZELENÝ, M.S., Ph.D.

Manažerská ekonomika v digitálním prostředí

Přednášející: Mgr. Ing. Bc. Tomáš SÝKORA

Právní úpravy jednotného digitálního trhu EU

Přednášejicí: JUDr. Jaroslav KOSTOHRYZ, MBA

Partner: GEPARD services

Digitální marketing ve firemní praxi

Přednášející: Ing. Leopold PODMOLÍK, MBA (mladší)

Partner: VisionsLabs

Využití technologie blockchain ve firemní praxi

Přednášející: Roman KOVÁŘ

Průběh studia MBA

Přihláška

Podmínky pro přijetí k studiu MBA

 • ukončené alespoň Bc. studium
 • minimální 2-letá manažerská zkušenost

Pro přihlášení ke studiu MBA v Olomouci nebo v Brně, je potřeba vyplnit online přihlášku na našem webu nebo si stáhnout tento SOUBOR a poslat na email info@akademie-dm.cz.

Možnosti platby za profesní studium MBA v Olomouci nebo v Brně

 • 1 celková částka na začátku studia,
 • na splátky 3 splátky vždy na začátku semestru
 • nebo 18 splátek na začátku každého měsíce.
I. semestr

V rámci prvního semestru proběhnou následující přednášky:

 • Digitální kompetence ve firemní praxi
 • Age management z digitálního pohledu
 • Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0
 • Zdravý životní styl manažera v digitální době
 • Právní úprava jednotného digitálního trhu EU
 • Digitální marketing ve firemní praxi

Vždy jedna přednáška v měsíci ve víkendovém termínů.

II. semestr

V rámci druhého semestru proběhnou následující přednášky:

 • 3D technologie ve firemní praxi neboli aditivní výroba
 • Manažerská ekonomika v digitálním prostředí
 • Makroeknomický pohled na digitální dobu
 • Digitální projektové řízení
 • Moderní prezentace v digitální době
 • Využití technologie blockchain ve firemní praxi

Vždy jedna přednáška v měsíci ve víkendovém termínů.

III. semestr

Třetí semestr bude v duchu práce na závěrečné práce studia MBA. Konkrétní program s případnými workshopy bude na začátku třetího semestru upřesněn.

Závěrečná práce a ukončení

Pro úspěšné ukončení studia MBA je potřeba sepsat závěrečnou práci a obhájit ji před komisí.

Základní parametry závěrečné práce:

 • Vybrané téma, které se týká studia digitálního managementu,
 • minimálně rozsah 30 normostran,
 • 2x vytisknutá práce.

Detailnější parametry naleznete na stránce Závazné pokyny pro vypracování a odevzdání závěreční práce.

Obhajoba závěrečné práce

Po úspěšném odevzdání závěrečné práce a vypracování hodnocení od vedoucího a oponenta práce bude probíhat obhajoba závěrečné práce MBA před komisí akademie.

Slavnostní ukončení studia

Po úspěšném obhájení závěrečné práce studia MBA bude následovat slavnostní předání diplomů a ukončení studia.

Zájem o studium MBA

Informace o lektorech

Informace o Akademii

Menu