Jsme Akademie digitálního managementu, z.ú.která byla zřízena společností Počítačová služba s.r.o., která vznikla v roce 1990. Společnost Počítačová služba s.r.o. používá v posledních letech jako svoji obchodní značku CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, která více reflektuje její práci v oblasti vzdělávání dospělých. Dále společnost Počítačová služba s.r.o. má i IT divizi VisionsLabs, která se zabývá tvorbou webových stránek, tvorbou aplikací a digitálním marketingem.

Počítačová služba s.r.o.

Společnost Počítačová služba s.r.o. vznikla v roce 1990 a ze začátku se zabývala prodejem a servisem počítačů. V roce 1995 rozšířila společnost svoji činnost o vzdělávání dospělých, výuku práce s počítači a od roku 1997 se věnuje vzdělávání naplno. Pokud Vás zajímají služby týkající se vzdělávání dospělých – firemní kurzy, akreditované kurzy, školení pro pedagogy apod., navštivte webové stránky www.centrum-vzdelavani.cz.

Informace nejsou znalosti

Jde o výjimečně důležité rozlišení pro dnešní dobu globálních informací a komunikací. Na tomto rozlišení závisí naše postoje ke vzdělání a kultuře, řízení podniku, chápání ekonomiky, individuálního rozvoje, hodnocení výkonu a úspěchu, rozhodování atp.

prof. Milan Zelený, Sebráno v podvečer

akademie digitálního mamagementu - informace - studium MBA

Videa z Akademie DM

Partneři Akademie DM

Podívejte se na krátké video, kde hodnotí naše studium MBA naši partneři a to konkrétně Ing. Chábera, MBA z ECDL Česká republika a pan Ing. Drápela z MCAE Systems.

Studenti Akademie DM

Podívejte se na krátké video, kde hodnotí naše studium MBA naši účastnici studia.

Časová osa Akademie DM

1990 – Vznik společnosti Počítačová služba s.r.o.

V roce 1990 vznikla v Olomouci společnost Počítačová služba s.r.o.

1997 – Vzdělávání dospělých

Mezi roky 1995 a 1997 se společnost postupně přeorientovávala na vzdělávání dospělých převážně v oblasti IT (digitální gramotnost a podobné).

2008 – CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ

V roce 2008 byla vytvořena obchodní značka CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, aby více reflektovala hlavní činnost firmy v posledních letech.

2017 – Vznik VisionsLabs

V polovině roku 2017 vznikla IT divize VisionsLabs společnosti Počítačová služba s.r.o., která se zabývá tvorbou webových stránek, webových aplikací a digitálním marketingem.

2017 – Akademie digitálního managementu

V roce 2017 vznikla Akademie digitálního managementu, kterou zřizuje společnost Počítačová služba s.r.o. Hlavní náplní Akademie DM je profesní studium MBA se zaměřením na problematiku poslední doby a to především na digitální management, tj. využívání moderních technologií při řízení a vedení lidí.

2021 – Plně on-line studium MBA

V roce 2021 jsme spustili plně on-line studium MBA, kdy jsem kvůli epidemilogické situaci většinu předchozího studia museli také realizovat on-line.

O zřizovateli – Počítačová služba s.r.o.

Má vlastní tým více než 68 autorizovaných zástupců pro profesní zkoušky dle standardů Národní soustavy kvalifikací – akreditace u MŠMT ČR, MPSV ČR, MMR ČR, MV ČR, MPO ČR.

Přehled platných autorizací a akreditací najdete – zde

Je aktivním členem celé řady profesních komor – AIVD ČRHK OlomoucRHK Brno a dalších.

Je akreditovaným střediskem pro ECDL testování Core a Advanced, a ECDL testování za ztížených podmínek Core a Advanced.

Další informace o firmě Počítačová služba s.r.o., resp. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, se dozvíte zde.

CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ - Počítačová služba s.r.o.