fbpx

Přihlášení ke studiu

  1. Akademie DM
  2. Přihlášení ke studiu

Na této stránce můžete vyplnit nezávaznou on-line přihlášku, která bude sloužit jako podklady pro přípravu smlouvy.

Základní informace

Místo výuky *
Datum narození *

Kontaktní informace

Informace o vzdělání

Rok státní zkoušky *

Doklad o manažerské praxi (např. životopis)

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a závažné skutečnosti. Beru na vědomí, že dopustím-li se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být v důsledku tohoto jednání vyloučen/a ze studia.
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a a jsou poskytovány dobrovolně.
Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje jsou evidovány na základě oprávněného zájmu správce, a to za účel přípravy smlouvy o studiu. V případě, že nebude uchazeč přijat (nebude uzavřena smlouva o studiu), tak budou výše uvedené osobní údaje okamžitě vymazány.

Informace o ochraně osobních údajů

Menu