Od samého začátku je Akademie digitálního managementu, z.ú. postavena tak, že spolupracuje se špičkami ve svých oborech. Proto jsme nesmírně rádi, že vám můžeme představit partnery Akademie, kteří se přímo či nepřímo podílí na obsahové úrovni přednášek studia MBA v Olomouci.

Přehled partnerů

Popis jednotlivých partnerů

Avast

Světová jednička v kybernetické bezpečnosti

Avast provozuje největší světovou síť kybernetického zabezpečení, která pomocí umělé inteligence a špičkového softwaru chrání lidi a firmy před online útoky. Pomocí sofistikovaných, účinných a snadno použitelných řešení chráníme data, identity, soukromí a digitální transakce.

Více na webu https://avast.com

MCAE Systems s.r.o.

Již více než 20 let otevíráme našim zákazníkům svět neomezených možností 3D technologií. Posouváme hranice zavedených průmyslových postupů a umožňujeme přehodnotit způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat a vyrábět. Pomocí 3D technologií umožňujeme dělat věci jinak, nově, efektivně a úsporně.

Jsme česká společnost založená v roce 1995 a od roku 2016 máme také pobočku na Slovensku.

Více na webu https://www.mcae.cz/

Okresní hospodářská komora Kroměříž

Hospodářská komora působí v okresu Kroměříž od roku 1995. Je samostatný právní subjekt a součást celorepublikové sítě Hospodářské komory České republiky (podle Zákona o Hospodářské a Agrární komoře ČR, č. 301/1992 Sb.).

Jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a zajišťovat zájmy a potřeby svých členů a podnikatelské veřejnosti obecně.

  • Členem Hospodářské komory ČR se mohou stát (prostřednictvím Okresní hospodářské komory Kroměříž) fyzické a právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost a mají sídlo nebo bydliště na území České republiky.
  • Hospodářská komora okresu Kroměříž poskytuje členům komplexní podnikatelský servis v oblasti informatiky, podpory malého a středního podnikání, exportu, odborného vzdělávání a další služby dle specifických potřeb svých členů.

Okresní hospodářská komora Olomouc

Okresní hospodářská komora Olomouc je prestižní podnikatelská organizace, která sdružuje podnikatele a hájí jejich zájmy. Zabývá se podporou podnikání, exportu, odborného vzdělávání, zvyšováním konkurenceschopnosti, pořádáním seminářů, konferencí a získáváním informací pro podnikatele.

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

OHK Olomouc je zřízena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR.

Obchodní a živnostenská komora v Olomouci pracuje již od roku 1851, kdy byla založena na základě Císařského dekretu.

UOL účetnictví

UOL je největší účetní firma v Česku o 145 zaměstnancích (včetně brigádníků), která si v roce 2005 dala za cíl změnit zkostnatělý způsob zpracování účetních služeb, vytvořit nový trh a stát se na něm klíčovým hráčem. A povedlo se.

Jejích 28 poboček dnes najdeme ve všech koutech Česka a Slovenska. Služeb UOL využívá přes 2 300 klientů. Do roka jich bude 3 500.

Každý klient má přiřazenou vlastní seniorní účetní, která zajišťuje komunikaci se všemi úřady a zastupování před nimi. Zastupitelnost učetní je v případě dovolených nebo nemoci automatická, a to včetně předání rozpracovaných aktivit. Stav svého účetnictví vidí klienti on-line 24/7.

UOL od klientů sváží doklady, a pak je pro ně digitalizuje. V ceně služby je již daňové poradenství i zastupování před úřady, klienti se tedy nemusí bát žádných skrytých poplatků.

Okresní hospodářská komora Přerov

Okresní hospodářská komora Přerov zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/92 Sb. o HK a AK ČR. Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

OHK Přerov již 20 let pomáhá podnikatelům prostřednictvím informačních, poradenských a asistenčních služeb rozvíjet jejich podnikatelskou činnost.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku a ECDL-CZ

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je neziskové profesní občanské sdružení vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i studentů z oblasti kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Posláním ČSKI je podílet se na rozvoji a zvyšování úrovně těchto oborů a na koncepční a pedagogické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti.

ČSKI, jako členka sdružení evropských informatických společností CEPIS a nadace ECDL Foundation, garantuje na území ČR dodržování standardů kvality mezinárodních zkoušek ECDL. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením myšlenek mezinárodního konceptu ECDL v ČR ČSKI ustanovila a řídí pracovní skupinu ECDL-CZ pro rozvoj digitální gramotnosti, kterou v rámci své společenské odpovědnosti zásadní měrou podporuje významná česká technologická společnost CertiCon a.s..

ReFit Clinic s.r.o.

ReFit Clinic s.r.o je moderní nestátní zdravotnické zařízení poskytující odbornou zdravotní péči v oblasti komplexní rehabilitace a balneologie, tělovýchovného lékařství, pediatrie a obezitologie. S ohledem na specializovanou způsobilost lékařského týmu (pediatrie, PLDD, FBLR a TVL) se zaměřujeme především na rehabilitaci u dětí, prevenci a léčbu akutních i chronických poškození pohybového aparátu (poúrazové a pooperační stavy, sportovní traumatologie, chronická přetížení), a rehabilitaci těhotných žen.

Naše léčebné postupy jsou založeny na nejmodernějších odborných doporučeních klasické západní medicíny a jsou rozšířeny o poznatky tradiční čínské medicíny s využitím akupunktury. Zařízení opakovaně získalo cenu „Ordinace roku v kategorii nejlepší rehabilitační ordinace“ a Ordinace roku v kategorii nejlepší ordinace Olomouckého kraje.

Ředitel společnosti doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA si připravil jednu z přednášek a to na téma Zdravý životní styl manažera v digitální době.

Image Lab s.r.o.

Společnost Image Lab s.r.o. je přední českou poradenskou a vzdělávací společností.

Na českém trhu působí od roku 1996, úspěšně se také etablovali na Slovensku, kde mají samostatnou pobočku.

Cílem společnosti Image Lab je zvyšování výkonu organizací prostřednictvím podpory a rozvoje lidského potenciálu.

Audit kvality QFOR opakovaně potvrdil, že patří ke špičce nejen v ČR, ale i v celoevropském měřítku.

Ředitel společnosti Image Lab MUDr. Mgr. Vratislav KALENDA, MSC. in SHRM si připravil pro naši Akademii a její studium MBA přednášku na téma Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0.

GEPARD services s.r.o.

Společnost GEPARD services s.r.o. sídlící v Praze se zabývá problematikou GDPR a komplexní ochranou osobních údajů. Dále se zajímají o témata jako je například Právní úprava jednotného digitálního trhu EU. A právě na toto téma uslyšíte přednášku od spolumajitele společnosti Judr. Jaroslava Kostohryze.

ProEduCo s.r.o.

Společnost ProEduCo s.r.o. je mladá dynamická společnost sídlící v Praze. Zabývá se vzděláváním se zaměřením na:

  • age management,
  • projektové řízení a projektové poradenství,
  • oblast řízení kariéry zaměstnanců.

Přináší na český trh fresh novinky ze zahraničí. Ve své práci používá licencované know-how obohacené o velké praktické zkušenosti.

Ze společnosti ProEduCo si připravila přednášku Ing. Miroslava Maťátková, MBA (Auditorka age managementu a lektorka Profesní seniority®) na téma Age management z digitálního pohledu.

EDUWIN

EDUWIN je společnost, která pomáhá firmám rozvíjet jejich komunikaci mezi zaměstnanci, partnery nebo klienty. Usnadňuje digitalizovat firemní prostředí, vytváří materiály a nástroje pro zvyšování produktivity týmu pomocí interaktivních a zábavných prvků.

Hlavní projekty:

  • video e_learningová platforma s vlastní administrací
  • platforma pro online konference (vhodné pro veletrhy)
  • 3D kongresy
  • virtuální realita

Více na webu www.eduwin.cz