fbpx

Profesní studium MBA (Master of Business Administration) představuje moderní formu vzdělání pro střední a vyšší management, ředitele a majitele společností. Naše studium MBA v Olomouci a Brně se zaměřuje na digitální management, což je podle nás dnes základní stavební kámen úspěchu manažerů. Na této stránce se dozvíte jaké přednášky čekají studenty, a v kterém semestru se dané přednášky konají.

Proč studovat MBA na Akademii digitálního managementu?

 • Více jak 20 let zkušeností ve vzdělávání dospělých prostřednictvím zřizovatele akademii CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o.
 • Špičkoví lektoři, kteří jsou odborníci ve svých oborech.
 • Zaměření studia na digitální management – což je velice atraktivní zaměření.
 • V rámci studia je možnost absolvovat zdarma zkoušky:
  • buď 2x profesní zkoušky dle NSK z předem daných možností (Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T, Manažer projektu 63-007-R, Personalista – 62-007-N)
  • nebo 1x profesní zkouška dle NSK z předem daných možností () + 1 zkouška ECDL v rozsahu (4x modul ECDL Core nebo 1x modul ECDL Advanced)

Termíny zahájení dalších běhů MBA v Olomouci a v Brně

21.03. 2020
Olomouc

29.08. 2020
Brno

1 m
délka studia
0
cena studia MBA

nebo 3x 21 633 Kč
nebo 18x 3 605 Kč

0 let
let zkušeností se vzdělávání

Průběh studia MBA

Přihláška

Podmínky pro přijetí k studiu MBA

 • ukončené alespoň Bc. studium
 • minimální 3-letá manažerská zkušenost

Pro přihlášení ke studiu MBA v Olomouci nebo v Brně, je potřeba vyplnit online přihlášku na našem webu nebo  poslat na email info@akademie-dm.cz.

Možnosti platby za profesní studium MBA v Olomouci nebo v Brně

 • 1 celková částka na začátku studia,
 • na splátky 3 splátky vždy na začátku semestru
 • nebo 18 splátek na začátku každého měsíce.
I. semestr

V rámci prvního semestru proběhnou následující přednášky:

 • Digitální kompetence ve firemní praxi
 • Age management z digitálního pohledu
 • Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0
 • Zdravý životní styl manažera v digitální době
 • Právní úprava jednotného digitálního trhu EU
 • Digitální marketing ve firemní praxi

Vždy jedna přednáška v měsíci ve víkendovém termínů.

II. semestr

V rámci druhého semestru proběhnou následující přednášky:

 • 3D technologie ve firemní praxi neboli aditivní výroba
 • Manažerská ekonomika v digitálním prostředí
 • Makroeknomický pohled na digitální dobu
 • Digitální projektové řízení
 • Moderní prezentace v digitální době
 • Využití technologie blockchain ve firemní praxi

Vždy jedna přednáška v měsíci ve víkendovém termínů.

III. semestr

Třetí semestr bude v duchu práce na závěrečné práce studia MBA. Konkrétní program s případnými workshopy bude na začátku třetího semestru upřesněn.

Závěrečná práce a ukončení

Pro úspěšné ukončení studia MBA je potřeba sepsat závěrečnou práci a obhájit ji před komisí.

Základní parametry závěrečné práce:

 • Vybrané téma, které se týká studia digitálního managementu,
 • minimálně rozsah 30 normostran,
 • 2x vytisknutá práce.

Detailnější parametry naleznete na stránce Závazné pokyny pro vypracování a odevzdání závěreční práce.

Obhajoba závěrečné práce

Po úspěšném odevzdání závěrečné práce a vypracování hodnocení od vedoucího a oponenta práce bude probíhat obhajoba závěrečné práce MBA před komisí akademie.

Slavnostní ukončení studia

Po úspěšném obhájení závěrečné práce studia MBA bude následovat slavnostní předání diplomů a ukončení studia.

Zájem o studium MBA

Informace o lektorech

Informace o Akademii

Máte otázku ohledně studia MBA? Neváhejte se nás zeptat!

Studium MBA | Co je to MBA
Menu