Studium MBA v rámci naší Akademie digitálního managementu je zaměřeno na kvalitu a ta se dá velmi jednoduše doložit lektory, kteří přednášejí v rámci studia MBA v Olomouci. Proto jsme o lektorech připravili krátké informace.

Na této strance najdete neprve přehled aktuálních lektorů našeho studia MBA, kde si po rozkliknutí dostanete k detailním informacím o lektorech. A také nezapomínáme na lektory, kteří učili na naši Akademii DM dříve.

Ing. Miroslava MAŤÁTKOVÁ, MBA

Auditorka age managementu a lektorka Profesní seniority®
Leopold Podmolík - Akademie DM - studium MBA

Ing. Leopold PODMOLÍK, MBA

Majitel Počítačová služba s.r.o.

Ing. Jana JÁČOVÁ

Majítelka UOL

Ing. Miroslav DRÁPELA

Majitel MCAE Systems s.r.o.
Lenka Podmolíková - Akademie DM - studium MBA

Ing. Lenka PODMOLÍKOVÁ, MBA

Krajská ředitelka a lektor Počítačová služba s.r.o.

Ing. Jiří CHÁBERA, MBA

Manažer mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL pro ČR

Ing. Miroslav Umlauf, MBA

Chief Data Officer, Avast
Radek Tománek

Mgr. Radek TOMÁNEK

Majitel TRX Studio Olomouc

Bývalí lektoři Akademie DM

Jsme rádi, že jsme mohli mezi námi přivítat níže uvedené lektory.

Prof. Ing. Milan ZELENÝ, M.S., Ph.D.

Profesor a ekonom

JUDr. Jaroslav KOSTOHRYZ, MBA

GEPARD services s.r.o.

Mgr. Ing. Bc. Tomáš SÝKORA

Majitel TOSA marketing

Pavol JABLONICKÝ

Majitel Posilovny Profi studio Jablonicky

doc. MUDr. Dalibor PASTUCHA, Ph.D., MBA

ředitel ReFit Clinic

Vzdělání

 • LF UP v Olomouci
 • Ústav preventivního lékařství. LF UP Olomouc – doktorandské studium Ph.D.
 • Prague International Business School, VŠE Praha, studium MBA
 • Habilitační řízení v oboru „ Hygeiena, epidemiologie a preventivní lékařství. Fakulta Vojenského zdravotnictví, Universita Obrany.

Certifikáty

 • Základní atestace v oboru pediatrie
 • Specializační atestace v oboru tělovýchovné lékařství
 • Specializovaná způsobilost v oboru tělovýchovné
  „Veřejné zdravotnictví a zdravotnické právo“ IPVZ Brno
 • „Lékařská první pomoc“, IPVZ Praha Katedra UM
 • „Metodologické základy leteckého zdravotnictví“ ÚLZ Praha
 • odborný kurz „Rehabilitace ve sportovní medicíně“ Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno
 • Kurz externích auditorů SAK

Praxe ve vzdělávání – 15 let

V rámci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání se věnuji především problematice tělovýchovného lékařství a obezitologii s užší specializací na problematiku dětské obezitologie. Zaměřuji se na oblast  zdravého životního stylu nejen u sportovců, ale také u rizikových skupin populace jakými jsou  děti, senioři, ale také manažeři.

Jsem autorem několika monografií, publikací v domácím i zahraničním odborném tisku a výukových skript v této problematice. Dlouhodobě se věnuji vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti interního a externího hodnocení kvality zdravotní péče, nastavování procesů kontinuálního zvyšovaní kvality a zavádění quality management systémů ve zdravotnických zařízeních.

Ing. Miroslava MAŤÁTKOVÁ, MBA

Auditorka age managementu a lektorka Profesní seniority®

Vzdělání

 • Business institut Praha, studium MBA, obor Řízení lidských zdrojů, titul MBA
 • Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta managementu, obor ekonomika a management, titul Ing
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bakalářské studium – obor
  marketing a PR komunikace

Certifikáty

 • Auditor age managementu
 • Kurz Towards Successful Seniority TM peer-groups
 • Prince2 – Foundation, mezinárodní certifikát
 • Prince2 – Practitioner, mezinárodní certifikát
 • CIMA A Český institut pro marketing
 • CIMA B Český institut pro marketing
 •  Certified Senior Project Manager IPMA®Level B
 • Komplexní výcvik mediátora

Praxe ve vzdělávání – 10 let

V rámci vzdělávání se věnuji tématům manažerských dovedností, jako týmová spolupráce, řízení lidí, efektivní delegování, řízení změny, manažerské styly řízení, věková diverzita v týmu, řízení pracovního procesu pro podporu produktivity a udržení pracovní schopnosti zaměstnanců, worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí, mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby, projektové řízení.

Lenka Podmolíková - Akademie DM - studium MBA

Ing. Lenka PODMOLÍKOVÁ, MBA

Krajská ředitelka a lektor

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechnická
 • Doplňující pedagogické studium pro absolventy VŠ, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Studium MBA Krizové řízení a management.

Certifikáty

 • Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých pro Českou a Slovenskou republiku
 • Auditor age managementu
 • Towards Successful Seniority TM peer-groups, Certificate Finnish Institute of Occupational Health
 • Řízení lidských zdrojů (dle Cranfield School of Management pod patronací Národního vzdělávacího fondu)
 • Certifikát ECDL Core

Praxe ve vzdělávání – 20 let

V rámci vzdělávání se věnuji tématům manažerských dovedností, jako jsou komunikační a prezentační dovednosti, osobnostní rozvoj, Time management, vnitrofiremní komunikace, týmová spolupráce, apod.

Ing. Jiří CHÁBERA, MBA

manažer mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL pro ČR

Vzdělání

 • Vysoká škola chemicko-technologická Praha
 • Akademie DM – MBA

Certifikáty

 • Projektový management IPMA/D,
 • Metody a techniky řízení projektů (AIT)
 • Efektivní komunikace, asertivní jednání, komunikace v konfliktních situacích (VOX)

Praxe ve vzdělávání – 20 let

Profesní život od samého počátku spojil s počítači a s ICT. Pracoval jako technický ředitel jednoho z největších velkoobchodů s výpočetní technikou – Vikomt Čelákovice, řídil několik obchodních poboček a založil a řadu let řídil servisní síť této společnosti (1991–2001). V dalších letech působil jako projektový manažer, provozní a obchodní ředitel české technologické společnosti CERTICON a.s.. V roce 2004 se stal členem Fóra pro informační gramotnost poradní pracovní skupiny pro oblast informační a počítačové gramotnosti ministryně informatiky. Od roku 2005 se naplno věnoval a stále věnuje propagaci a realizaci myšlenek mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL / ICDL. V letech 2014 a 2015, jako spoluautor, připravoval vládou schválenou Strategie digitální gramotnosti ČR do roku 2020.

Má mnoho let praktických zkušeností v oblasti výroby, obchodu a servisu výpočetní techniky, v oblasti vývoje, prodeje a poskytování komplexních ICT služeb a v neposlední řadě v oblasti firemního managementu, řízení projektů, vzdělávání a ověřování digitálních kompetencí podle konceptu ECDL. 20 let se jako svému koníčku věnuje otevřeným systémům domácí automatizaci a chytrému bydlení.

Leopold Podmolík - Akademie DM - studium MBA

Ing. Leopold PODMOLÍK, MBA

Majitel Počítačová služba s.r.o.

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechnická
 • Doplňující pedagogické studium pro absolventy VŠ, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Studium MBA Krizové řízení a management.

Certifikáty

 • Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých pro Českou a Slovenskou republiku
 • Auditor age managementu
 • PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management
 • PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management
 • Certifikát ECDL Core
 • Manažer kybernetické bezpečnosti
 • ISO 29990 Education Services Auditor
 • ISO 9001:15 Lead Auditor

Praxe ve vzdělávání – 20 let

Jsem majitelem a ředitelem vzdělávací společnosti Počítačová služba s.r.o., která má více jak 20 letou zkušenost se vzděláváním dospělých. V rámci své lektorské činnosti se věnuji především manažerskému vzdělávání – konkrétně kurzu Manažer projektu. V rámci tohoto kurzu tak mohu předávat své dlouholeté zkušenosti s řízením nejrůznějších vzdělávacích projektů i s řízením vzdělávací instituce.

Velmi dobrou zkušenost mám s využíváním principů řízení projektů pomocí PRINCE2. Tyto prvky řízení jsou také zakomponovány i do výuky Manažera projektu.

MUDr., Mgr. Vratislav KALENDA, MSc. in SHRM

Ředitel Image Lab s.r.o.

Vzdělání

 • Universita Karlova/VLVDÚ JEP – Lékařská fakulta Hradec Králové, Všeobecné lékařství
 • Universita Komenského Bratislava – jednooborová psychologie se zaměřením na psychologii práce
 • Sheffield Business School/Sheffield Hallam University/ MÚVS Praha – „Master of Science in Strategic Human Resources Management“

Certifikáty

 • Atestace Všeobecné lékařství
 • Atestace Psychiatrie
 • Specializační kurz Celostní (psychosomatická) medicína
 • Projektové řízení IPMA level D
 • Řízení manažerských simulací od společnosti CELEMI
 • Geštalt přístup a Geštalt v organizaci
 • Kurz Systemický přístup pro manažery
 • Certifikovaný kouč

Praxe ve vzdělávání – 30 let

 • Jako senior konzultant se specializuji na poradenství v oblasti HR procesů, předevšímna systémy hodnocení, řízení výkonnosti, rozvoj kompetencí a talent management.
 • Věnuji se individuálnímu manažerskému koučinku, daří se mi především v oblastipodpory při dosahování náročných manažerských cílů.
 • Připravuji a realizuji Assessment Centra (AC) a Development Centra (DC). Baví měpsát podle námětů klientů scénáře modelových situací a zadání případových studií.
 • Vedu workshopy a tréninky.
 • Připravuji a moderuji akce na komunikaci a podporu změn.
Leopold Podmolík - Akademie DM - studium MBA

Ing. Leopold PODMOLÍK, MBA

CTO VisionsLabs

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta informačních technologii
 • Studium MBA Krizové řízení a management.

Certifikáty

 • MS: Windows 7, Configuring
 • CCNA Exploration Network Fundamentals
 • CCNA Exploration Routing Protocols and  Concepts
 • PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management
 • PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management
 • Certifikát ECDL Expert
 • ISO 10006:03 Project manager

Praxe ve vzdělávání – 7 let

Několik let se věnuji vzdělávání v oblasti IT (digitální gramotnost) a tvorba webových stránek. Zejména v posledních letech jsem se zaměřil z hlediska výuky na oblast digitálního marketingu. Podílel jsem se na lokalizaci ECDL modulu M17 Digitální marketing pro ECDL-CZ.

Z hlediska odborného jsem CTO IT divize VisionsLabs společnosti Počítačová služba s.r.o., kde mám na starosti realizaci IT zakázek jako tvorba webových stránek, webových aplikací či realizace digitálního marketingu pro klienty.

Radek Tománek

Mgr. Radek TOMÁNEK

Majitel TRX Studio Olomouc

Vzdělání

 • Teachers training college, Raciborz, Polsko
 • Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc

Certifikáty

 • TRX – skupinový a osobní trénink
 • Kondiční trénink děti a mládeže
 • Programing funkčního tréninku

Praxe ve vzdělávání – 10 let

Absolvoval studium FTK UP v Olomouci a občas si jde zaplavat, projet se na kole a sem tam proběhnout. Každopádně bez TRX neudělá ani krok.

V TRX vidí komplexnost fyzické připravenosti ke každodennímu životu i vrcholovým výkonům. Vede kruhové tréninky a osobní tréninky. Věnuje se tréninku dětí a mládeže s jasným cílem zaujmout a vybudovat pozitivní přístup k pohybu.

Ing. Jana JÁČOVÁ

majítelka UOL

Vzdělání

 • Ekonomie na Univerzita Pardubice (Ing.)

Praxe ve vzdělávání – 4 roky

Jana Jáčová, ředitelka a zakladatelka největší účetní firmy v České republice, UOL Účetnictví. Se svým týmem poskytuje komplexní účetní a daňový servis tisícům firmám v Česku i na Slovensku. Do pěti let chce vybudovat miliardovou společnost.

Více na www.uol.cz

Mgr. Petra DOLEJŠOVÁ

advokátka

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  (Mgr.)

Praxe ve vzdělávání – 6 let

Petra Dolejšová je advokátka, která se specializuje na právo v oblasti e-commerce, marketingu a ochranu osobních údajů. Často a ráda předává své know how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Hledá cesty, kudy jít, ne důvody, proč se zastavit.

Více na www.petradolejsova.cz

Ing. Miroslav UMLAUF, MBA

Chief Data Officer, Avast

Vzdělání

 • Masarykova Universita Brno – Ekonomicko-správní fakulta, Fakulta Informatiky
 • IMD Business School Lausanne – Executive MBA

Certifikáty

 • CBIP – Certified Business Intelligence Professional – Business Analytics

Praxe ve vzdělávání – 9 let

V práci i mimo ní spojuji data s lidmi, aby jejich práce přinášela větší hodnotu tam, kde na tom záleží. V Avastu, technologické bezpečnostní firmě s více než 400 miliony uživatelů po celém světě, se starám o data, jejich hodnotu a ochranu.

Své letité pracovní zkušenosti z technologických firem sdílím jako lektor a speaker. Zaměřuji se na témata datové strategie, managementu, governance, privacy a business intelligence. Přibližuji tato témata lidem, kteří chtějí sebe a své a firmy udělat lepšími skrze data a technologie. Spolupracuji s VŠE na datovém vzdělávání, v Controlling institutu vedu kurzy aplikované analytiky, přednáším na IES a spolupracuji jako mentor se startupy a lidmi, co stojí na začátku datové kariéry.

Ing. Miloslav DRÁPELA

Majitel MCAE Systems

Vzdělání

 • Fakulta strojní, VUT v Brně –  absolventem VUT v Brně fakulty strojní  oboru dopravní technika.

Certifikáty

 • Uživatelské školení CAD/CAM, Cisigraph, Francie, 1992-1993
 • Uživatelské školení CAD, HP-MDD, Německo,1995-1996
 • Obchodní školení 3D tisk, Stratasys, USA, 1997
 • Obchodní školení 3D optická metrologie, GOM, Německo, 1998
 • Obchodní školení CAD/CAM, Tebis, Německo, 2003

Praxe ve vzdělávání – 15 let

V letech 2006 – 2011 jsem vyučoval předmět Reverzní inženýrství a rapid prototyping v magisterském studiu na ústavu konstruování fakulty strojní VUT v Brně.

Ve stejném období  jsem byl členem zkušební komise oboru Aplikovaná mechanika, specializace Počítačová podpora konstruování.

Pravidelně absolvuji v zahraničí odborná obchodně technická školení pro oblast 3D skenování, 3D tisku a CAD/CAM u partnerských firem GOM, Stratasys a TEBIS. Od roku 1995 je ředitelem MCAE Systems, s.r.o..