fbpx

Studium MBA v rámci naší Akademie digitálního managementu je zaměřeno na kvalitu a ta se dá velmi jednoduše doložit lektory, kteří přednášejí v rámci studia MBA v Olomouci. Proto jsme o lektorech připravili krátké informace.

prof. Milan Zelený

Prof. Ing. Milan ZELENÝ, M.S., Ph.D.

profesor a ekonom

Vzdělání

 • Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance – Vysoká škola ekonomická v Praze (1964 – Ing.)
 • Systems Management – University of Rochester (1970 – M. S.)
 • Business Economics – University of Rochester (1972 – Ph. D.)

Akademické působení

 • Fordham University at Lincoln Center, New York, Graduate School of Business Administration
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)
 • Další naleznete na jeho osobním webu – milanzeleny.com

Praxe ve vzdělávání – 48 let

Působí jako globální profesor systémů řízení a propagátor Soustavy řízení Baťa. Je zastáncem kapitalismu svobodného (ne volného) trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice. Dlouhodobě je na prvním místě nejcitovanějších českých ekonomů.

Jako Professor of Management Systems na Fordham University v New Yorku, se specializuje v oblastech strategie, řízení znalostí, Soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů podnikového řízení. Působí také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi’an v Číně a mnoha dalších.

Je autorem téměř 500 odborných publikací (v angličtině) a přes 600 esejů, povídek, populárních a novinových článků (mnohé i v češtině). Je zakladatel a šéfredaktor časopisu Human Systems Management (přes 33 let), člen desítky redakčních rad mezinárodních časopisů. Je autor řady knih: Multiple Criteria Decision Making, Human Systems Management, Linear Multiobjective Programming, Autopoiesis: A Theory of Living Organization, atp. Česky pak např. ČSFR očima exilového ekonoma, Ještě je čas, Cesty k úspěchu, Hledání vlastní cesty, Neučte se z vlastních chyb, Všechno bude jinak, To vám byl divný svět, a dalších.

Převzato z webu milanzeleny.com

Dalibor Pastucha

doc. MUDr. Dalibor PASTUCHA, Ph.D., MBA

ředitel ReFit Clinic

Vzdělání

 • LF UP v Olomouci
 • Ústav preventivního lékařství. LF UP Olomouc – doktorandské studium Ph.D.
 • Prague International Business School, VŠE Praha, studium MBA
 • Habilitační řízení v oboru „ Hygeiena, epidemiologie a preventivní lékařství. Fakulta Vojenského zdravotnictví, Universita Obrany.

Certifikáty

 • Základní atestace v oboru pediatrie
 • Specializační atestace v oboru tělovýchovné lékařství
 • Specializovaná způsobilost MZ ČR v oboru pediatrie
 • Specializovaná způsobilost MZ ČR v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
 • Specializovaná způsobilost v oboru tělovýchovné
 • „Veřejné zdravotnictví a zdravotnické právo“ IPVZ Brno
 • „Lékařská první pomoc“, IPVZ Praha Katedra UM
 • „Metodologické základy leteckého zdravotnictví“ ÚLZ Praha
 • odborný kurz „Rehabilitace ve sportovní medicíně“ Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno
 • „Školení v leteckém lékařství“ ÚLZ Praha
 • „Medicína založená na důkazu – základní teoretické principy“, LF UP Olomouc a SZÚ Praha
 • Postgraduální školení v obezitologii pro pediatry (COPAT). Garantováno ČLK
 • Kurz externích auditorů SAK

Praxe ve vzdělávání – 15 let

V rámci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání se věnuji především problematice tělovýchovného lékařství a obezitologii s užší specializací na problematiku dětské obezitologie. Zaměřuji se na oblast  zdravého životního stylu nejen u sportovců, ale také u rizikových skupin populace jakými jsou  děti, senioři, ale také manažeři.

Jsem autorem několika monografií, publikací v domácím i zahraničním odborném tisku a výukových skript v této problematice. Dlouhodobě se věnuji vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti interního a externího hodnocení kvality zdravotní péče, nastavování procesů kontinuálního zvyšovaní kvality a zavádění quality management systémů ve zdravotnických zařízeních.

Mirka Maťátková

Ing. Miroslava MAŤÁTKOVÁ, MBA

Auditorka age managementu a lektorka Profesní seniority®

Vzdělání

 • Business institut Praha, studium MBA, obor Řízení lidských zdrojů, titul MBA
 • Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta managementu, obor ekonomika a management, titul Ing
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bakalářské studium – obor
  marketing a PR komunikace

Certifikáty

 • Auditor age managementu
 • Kurz Towards Successful Seniority TM peer-groups
 • Prince2 – Foundation, mezinárodní certifikát
 • Prince2 – Practitioner, mezinárodní certifikát
 • CIMA A Český institut pro marketing
 • CIMA B Český institut pro marketing

Praxe ve vzdělávání – 10 let

V rámci vzdělávání se věnuji tématům manažerských dovedností, jako týmová spolupráce, řízení lidí, efektivní delegování, řízení změny, manažerské styly řízení, věková diverzita v týmu, řízení pracovního procesu pro podporu produktivity a udržení pracovní schopnosti zaměstnanců, worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí, mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby, projektové řízení.

Ing. Lenka Podmolíková, MBA

Ing. Lenka PODMOLÍKOVÁ, MBA

Krajská ředitelka a lektor

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechnická
 • Doplňující pedagogické studium pro absolventy VŠ, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Studium MBA Krizové řízení a management.

Certifikáty

 • Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých pro Českou a Slovenskou republiku
 • Auditor age managementu
 • Towards Successful Seniority TM peer-groups, Certificate Finnish Institute of Occupational Health
 • Řízení lidských zdrojů (dle Cranfield School of Management pod patronací Národního vzdělávacího fondu)
 • Certifikát ECDL Core

Praxe ve vzdělávání – 20 let

V rámci vzdělávání se věnuji tématům manažerských dovedností, jako jsou komunikační a prezentační dovednosti, osobnostní rozvoj, Time management, vnitrofiremní komunikace, týmová spolupráce, apod.

Jiří Chábera

Ing. Jiří CHÁBERA, MBA

manažer mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL pro ČR

Vzdělání

 • Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Certifikáty

 • Projektový management IPMA/D,
 • Metody a techniky řízení projektů (AIT)
 • Efektivní komunikace, asertivní jednání, komunikace v konfliktních situacích (VOX)

Praxe ve vzdělávání – 20 let

Profesní život od samého počátku spojil s počítači a s ICT. Pracoval jako technický ředitel jednoho z největších velkoobchodů s výpočetní technikou – Vikomt Čelákovice, řídil několik obchodních poboček a založil a řadu let řídil servisní síť této společnosti (1991–2001). V dalších letech působil jako projektový manažer, provozní a obchodní ředitel české technologické společnosti CERTICON a.s.. V roce 2004 se stal členem Fóra pro informační gramotnost poradní pracovní skupiny pro oblast informační a počítačové gramotnosti ministryně informatiky. Od roku 2005 se naplno věnoval a stále věnuje propagaci a realizaci myšlenek mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL / ICDL. V letech 2014 a 2015, jako spoluautor, připravoval vládou schválenou Strategie digitální gramotnosti ČR do roku 2020.

Má mnoho let praktických zkušeností v oblasti výroby, obchodu a servisu výpočetní techniky, v oblasti vývoje, prodeje a poskytování komplexních ICT služeb a v neposlední řadě v oblasti firemního managementu, řízení projektů, vzdělávání a ověřování digitálních kompetencí podle konceptu ECDL. 20 let se jako svému koníčku věnuje otevřeným systémům domácí automatizaci a chytrému bydlení.

Ing. Leopold Podmolík, MBA

Ing. Leopold PODMOLÍK, MBA

Majitel Počítačová služba s.r.o.

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechnická
 • Doplňující pedagogické studium pro absolventy VŠ, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Studium MBA Krizové řízení a management.

Certifikáty

 • Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých pro Českou a Slovenskou republiku
 • Auditor age managementu
 • PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management
 • PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management
 • Certifikát ECDL Core
 • Manažer kybernetické bezpečnosti
 • ISO 29990 Education Services Auditor
 • ISO 9001:15 Lead Auditor

Praxe ve vzdělávání – 20 let

Jsem majitelem a ředitelem vzdělávací společnosti Počítačová služba s.r.o., která má více jak 20 letou zkušenost se vzděláváním dospělých. V rámci své lektorské činnosti se věnuji především manažerskému vzdělávání – konkrétně kurzu Manažer projektu. V rámci tohoto kurzu tak mohu předávat své dlouholeté zkušenosti s řízením nejrůznějších vzdělávacích projektů i s řízením vzdělávací instituce.

Velmi dobrou zkušenost mám s využíváním principů řízení projektů pomocí PRINCE2. Tyto prvky řízení jsou také zakomponovány i do výuky Manažera projektu.

Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0.

MUDr., Mgr. Vratislav KALENDA, MSc. in SHRM

Ředitel Image Lab s.r.o.

Vzdělání

 • Universita Karlova/VLVDÚ JEP – Lékařská fakulta Hradec Králové, Všeobecné lékařství
 • Universita Komenského Bratislava – jednooborová psychologie se zaměřením na psychologii práce
 • Sheffield Business School/Sheffield Hallam University/ MÚVS Praha – „Master of Science in Strategic Human Resources Management“

Certifikáty

 • Atestace Všeobecné lékařství
 • Atestace Psychiatrie
 • Specializační kurz Celostní (psychosomatická) medicína
 • Projektové řízení IPMA level D
 • Řízení manažerských simulací od společnosti CELEMI
 • Geštalt přístup a Geštalt v organizaci
 • Kurz Systemický přístup pro manažery
 • Certifikovaný kouč

Praxe ve vzdělávání – 30 let

 • Jako senior konzultant se specializuji na poradenství v oblasti HR procesů, předevšímna systémy hodnocení, řízení výkonnosti, rozvoj kompetencí a talent management.
 • Věnuji se individuálnímu manažerskému koučinku, daří se mi především v oblastipodpory při dosahování náročných manažerských cílů.
 • Připravuji a realizuji Assessment Centra (AC) a Development Centra (DC). Baví měpsát podle námětů klientů scénáře modelových situací a zadání případových studií.
 • Vedu workshopy a tréninky.
 • Připravuji a moderuji akce na komunikaci a podporu změn.
Leopold Podmolík ml.

Ing. Leopold PODMOLÍK, MBA

CTO VisionsLabs

Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta informačních technologii
 • Studium MBA Krizové řízení a management.

Certifikáty

 • MS: Windows 7, Configuring
 • CCNA Exploration Network Fundamentals
 • CCNA Exploration Routing Protocols and Concepts
 • PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management
 • PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management
 • Certifikát ECDL Expert
 • ISO 10006:03 Project manager

Praxe ve vzdělávání – 7 let

Několik let se věnuji vzdělávání v oblasti IT (digitální gramotnost) a tvorba webových stránek. Zejména v posledních letech jsem se zaměřil z hlediska výuky na oblast digitálního marketingu. Podílel jsem se na lokalizaci ECDL modulu M17 Digitální marketing pro ECDL-CZ.

Z hlediska odborného jsem CTO IT divize VisionsLabs společnosti Počítačová služba s.r.o., kde mám na starosti realizaci IT zakázek jako tvorba webových stránek, webových aplikací či realizace digitálního marketingu pro klienty.

Pavol Jablonický

Pavol JABLONICKÝ

Majitel Posilovny Profi studio Jablonicky

Vzdělání

 • Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu v Bratislavě, obor – Kulturistika, silový trojboj a fitness
 • Trenér I. třídy

Úspěchy

 • 2 x mistr světa v kulturistice
 • 6 x účast v soutěži Mr. Olympia
 • 8 x účast v soutěži Night of Champions
 • jako jediný československý kulturista dokázal porazit Ronnieho Colemana
 • Vítěz několika soutěží IFBB PRO
 • legenda československé a světové kulturistiky

Praxe ve vzdělávání – 15 let

Po ukončení aktivní závodní kariéry se dále profesně věnuji sportu a to jako majitel posilovny – Profi studio Jablonický – a také jako trenér a lektor. V současné době připravuji, mimo jiné, také nové trenéry v Trenérské škole Olympia. Protože je se sportem spojen celý můj život a to nejen profesně, ale i soukromě, připravil jsem pro manažery Profesního studia MBA speciální program – nebudeme sedět v učebně a povídat si o sportování, ale prakticky si vše vyzkoušíme v posilovně.

JUDr. Jaroslav KOSTOHRYZ, MBA

GEPARD services s.r.o.

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta
 • MBA v oboru Řízení rizik a finanční management

Certifikáty

 • Certifikace Pověřenec ochrany osobních údajů (DPO)
 • Certifikace Auditor GDPR

Praxe ve vzdělávání – 20 let

Tomáš Sýkora

Mgr. Ing. Bc. Tomáš SÝKORA

Majitel TOSA marketing

Vzdělání

 • Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava – obor Podniková ekonomika a management (Ing.)
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo (Mgr.)
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor Andragogika v profilaci na personální management (Bc.)

Praxe ve vzdělávání – 11 let

Od roku 1992 pracoval jako bankovní poradce a v letech 1995 až 1998 zastával funkci ředitele obchodní a leasingové společnosti. Od roku 1999 do roku 2001 byl jednatelem společnosti, která se zabývala finančním a operativním leasingem strojů, automobilů apod. Od roku 2001 začal pracovat jako nezávislý ekonomický a marketingový poradce na živnostenský list (OSVČ).

V letech 2005 až 2011 vykonával činnost správce konkursní podstaty, insolvenčního správce, kdy spolupracoval s Městským a Krajským soudem v Praze a úspěšně realizoval sedm konkursních případů.

Externě vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, na Katedře Aplikované ekonomie, předměty „Konkurs a vyrovnání“, „Insolvenční zákon“ a „Reengineering“. Rovněž přednášel na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, předmět „Minimum podnikatele“ a působil jako lektor pro vzdělávací společnosti, kde přednášel ekonomické a finanční znalosti, manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, obchodní dovednosti a evropské právo.

V letech 2006-2015 vykonával funkci předsedy představenstva Okresní hospodářské komory v Olomouci a místopředsedy představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje. Od roku 2014 do roku 2017 byl také členem představenstva Hospodářské komory České republiky.

V současné době je členem předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Mgr. Petra Dolejšová - ADM (MBA) - advokátka

Mgr. Petra Dolejšová

advokátka

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  (Mgr.)

Praxe ve vzdělávání – 6 let

Petra Dolejšová je advokátka, která se specializuje na právo v oblasti e-commerce, marketingu a ochranu osobních údajů. Často a ráda předává své know how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Hledá cesty, kudy jít, ne důvody, proč se zastavit.

 

Více na www.petradolejsova.cz

Jana Jáčová - UOL

Ing. Jana Jáčová

majítelka UOL

Vzdělání

 • Ekonomie na Univerzita Pardubice (Ing.)

Praxe ve vzdělávání – 4 roky

Jana Jáčová, ředitelka a zakladatelka největší účetní firmy v České republice, UOL Účetnictví. Se svým týmem poskytuje komplexní účetní a daňový servis tisícům firmám v Česku i na Slovensku. Do pěti let chce vybudovat miliardovou společnost.

Více na www.uol.cz

Miroslav Umlauf - Avast

Ing. Miroslav Umlauf, MBA

Chief Data Officer, Avast

Vzdělání

 • Masarykova Universita Brno – Ekonomicko-správní fakulta, Fakulta Informatiky
 • IMD Business School Lausanne – Executive MBA

Certifikáty

 • CBIP – Certified Business Intelligence Professional – Business Analytics

Praxe ve vzdělávání – 9 let

V práci i mimo ní spojuji data s lidmi, aby jejich práce přinášela větší hodnotu tam, kde na tom záleží. V Avastu, technologické bezpečnostní firmě s více než 400 miliony uživatelů po celém světě, se starám o data, jejich hodnotu a ochranu.

Své letité pracovní zkušenosti z technologických firem sdílím jako lektor a speaker. Zaměřuji se na témata datové strategie, managementu, governance, privacy a business intelligence. Přibližuji tato témata lidem, kteří chtějí sebe a své a firmy udělat lepšími skrze data a technologie. Spolupracuji s VŠE na datovém vzdělávání, v Controlling institutu vedu kurzy aplikované analytiky, přednáším na IES a spolupracuji jako mentor se startupy a lidmi, co stojí na začátku datové kariéry.

Menu