fbpx

Manažer, který by se nedostal do styku s ekonomickými otázkami dnes snad ani neexistuje. Skoro na všech úrovních managementu je potřeba pracovat s čísly a plány z hlediska ekonomiky. Proto toto téma Manažerská ekonomika v digitálním prostředí nemůže chybět ani v našem studiu MBA. A opět platí obdobně, jako pro naše ostatní semináře – a to, že je dobré si v každé oblasti položit otázku, zda neexistují v digitálním prostředí prostředky/nástroje, které by mi mohli práci usnadnit nebo zefektivnit.

Obsah semináře

 • Základy finančního účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o pohybu hotovosti, smysl a principy výkazů
  • Hlavní účetní zásady
  • Základní pojmy účetnictví
  • Rozdíly mezi finančním, daňovým, nákladovým a manažerským účetnictvím
  • Rozvaha – Bilance aktiv a pasiv podniku
  • Aktiva
  • Pasiva
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Výkaz peněžní hotovosti (cash flow-CF)
 • Základy manažerského účetnictví, výnosy, hrubý zisk, přidaná hodnota, odpisy, personální náklady, provozní a čistý zisk
  • Základní pojmy a kriteria manažerského účetnictví
  • Členění nákladů
  • Rozpočet výnosů a nákladů (Budget)
 • Základy controllingu
  • Druhy controllingu
  • Controlling zásob a skladovacích procesů
 • Kalkulace
  • Typy kalkulací
  • Kalkulační vzorec
   • Klasický (typový) kalkulační vzorec
   • Dynamický kalkulační vzorec – druhové členění
   • Kalkulační vzorec ABC – členění dle činností
 • Finanční analýza a její užití v praxi
 • Základní finanční koncepty
 • Návratnost investic
 • Kapitálový rozpočet
 • Rekapitulace finančních pojmů

Cíle semináře

Předmět by měl jeho účastníkům pomoci v orientaci v ekonomických záležitostech a pochopení jejich dějů. Zároveň ba se měli orientovat v ekonomických principech a pochopit základy finančního účetnictví, manažerského účetnictví, základů kontrolingu a kalkulace, finanční analýzy a jejím užití v praxi. Měli by se také orientovat v základních finančních konceptech, návratnosti investic, kapitálovém rozpočtu a rekapitulaci finančních pojmů.

Přednášející semináře – Manažerská ekonomika v digitálním prostředí

Mgr. Ing. Bc. Tomáš SÝKORA

 • Majitel TOSA marketing
 • Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity Palackého v Olomouci
 • Členem předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Naše články o semináři Manažerská ekonomika v digitálním prostředí

Máte dotaz k semináři Manažerská ekonomika v digitálním prostředí nebo ke studiu MBA?

Studium MBA | Co je to MBA
Menu