Projektové řízení - další přednáška studia MBA

Seminář – Projektové řízení

S koncem prázdnin také přichází závěrečná přednáška z II. semestru aktuálního běhu našeho studia MBA. A to přednáška, či lépe seminář, na téma Projektové řízení. Jelikož se jedná o moji srdeční záležitost a projektové řízení v různých formách učím již cca 20let, tak se na semináž i nyní docela těším.

Projektové řízení dnes řeší všechny firmy a instituce. Nejedná se jen o projekty s finanční podporou ESF tak, jak tomu bylo v minukých letech. Dnes se všechny větší zakázky řeší jako projekty a proto je dobré si připomenout, jak takový projekt naplánovat, jak ho realizovat i jak jej ukončit.

Něco málo z historie

V roce 2003 jsme byli první vzdělávací institucí v ČR, které získala akreditaci MŠMT ČR. Tehdy ještě pod názvem Projektový manažer s rozsahem 100 výukových hodin. Následně při reakreditaci se zvýšil požadavek na rozsah tohoto akreditovaného kurzu na 120 výukových hodin. Při přechodu na NSK ČR v roce 2013 byl stanoven minimální rozsah pro získání akreditace na 150 výukových hodin. Což byl vhodný rozsah pro úplné začátečníky (rekvalifikace), ale nikoliv pro projektové manažery, kteří již na těchto pozicích léta pracují.

Intenzivní přípravný kurz

Takže východiskem bylo, že jsme v letech cca 2016-17 právě pro vytížené manažery připravili intenzivní šestidenní „přípravný kurz“ s podporou e-learningu. Tato varianta byla velice dobře přijata trhem manažerů, kteří mají zájem získat certifikát profesní kvalifikace. Tento certifikát asi jako jediný v ČR dokládá profesní způsobilost a vzdělání v rámci NSK ČR. I když nesmím zapomínat na mezinárodní certifikáty, kde se ale setkáváme s problémem časově omezené platnosti certifikátu. Naproti tomu Osvědčení o profesní zkoušce NSK ČR vydané na základě akreditace a autorizace od MMR ČR má neomezenou platnost. Také proto je velice oblíben ve veřejné správě. Pávě u této skupiny účastníků jsme v tomto roce realizovali školení pro projektové manažery a to konkrétně z Magistrátu hl.m. Praha a minulý rok pro manažery projektu, kteří pracují na MMR ČR. Celkem již našimi kurzy Manažera projektu se záverečnou profesní zkouškou prošlo více jak 1000 absolventů a samotnou závěrečnou profesní zkoušku absolovovalo již více jak 350 manažerů.

Inspirativní prostředí

Právě složení účastníků těchto kurzů z manažerů, dosti často i z mezinárodních korporací a vyšších úřadníků, vytváří velice tvůrčí klima těchto kurzů. A především pro toto kreativní a inspirující klima výměny názorů mezi zkušenými manažery je to, na co se těším i nyní tuto sobotu 27.8.2022.

Obdobně se také těším na nový ročník našeho studia MBA, který zanedlouho bude zahájen 17.9.2022. Již nyní jsou přihlášeni manažeři ze zajímavých profesí a prostředí.

Pro případné zájemce už zbývá jen několik volných míst. Přihlásit se můžete na stránce přihláška ke studium, případně se můžete zeptat na e-mail info@akademie-dm.cz nebo na telefon +420 602 735 024.

Informace o Akademii DM
Digitální management, MBA, NSK, On-line výuka, Podmolík, Profesní studium, Profesní zkoušky, Projektové řízení

Archivy

Další pohled ředitelů škol na naše studium MBA
Nový ročník studia MBA je tady

Další podobné články