První seminář se již blíží - Představení nového běhu Profesního studia MBA v Olomouci

Představení nového běhu Profesního studia MBA v Olomouci

Rádi bychom Vám představili nový běh Profesního studia MBA v Olomouci. Specialitou je jeho zaměření na Digitální kompetence a zdravý životní styl manažera.

Na základě našich více jak 28letých zkušeností se vzděláváním v oblasti IT, založili klíčoví zaměstnanci společnosti CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. novou společnost – Akademii Digitálního managementu z.ú. (dále Akademie DM). Akademie DM si klade za cíl realizovat a rozvíjet vzdělávací aktivity zaměřené právě na tuto dynamicky rozvíjející se oblast Digitální kompetence a zdravý životní styl manažeraProfesní studium MBA v Olomouci.

Profil Profesního studia MBA, jak bude popsán dále, je primárně zaměřen na nové trendy a praktické nástroje k uplatňování a rozvíjení Digitálních kompetencí managera. Na základě našich zkušeností jsou právě digitální kompetence managerů ve všech typech organizací rozhodujícím prvkem rozvoje organizace a přechodu k uplatnění prvků Průmyslu 4.0, HR 4.0,… do reality a praxe.

Představení Profesního studia MBA v Olomouci

Po roce příprav a řady jednání na různých úrovních jsme vybrali a oslovili ke spolupráci významné osobnosti v oblasti profesního vzdělávání na celorepublikové úrovni a s nimi jsme připravili obsah jednotlivých předmětů. Celkem se jedná o 12 specializovaných témat a 3 semináře-workshopy.

Pro motto našeho Profesního studia MBA v Olomouci jsme zvolili heslo „Z praxe pro praxi

Pro názornost uvádíme některé zajímavé předměty

  • Digitální kompetence (nejen) ve firemní praxi.
  • Právní úprava jednotného digitálního trhu EU a ČR.
  • Personalistika v digitální době.
  • Manažer projektů v digitální době.
  • Zdravý životní styl manažera nejen v digitální době.
  • AGE management v digitální době.
  • Řízení Digitálního marketingu ve firmách a organizacích.
  • Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0 („HR 4.0“, „HR tech“).
  • ….

Celé Profesní studium MBA je rozděleno do 18 měsíců. Což jsou 3, po sobě jdoucí, 6-ti měsíční semestry. První dva semestry probíhají vždy jednou měsíčně a obsahují vždy jedno ucelené konkrétní téma s odborníkem na danou oblast. Ve třetím semestru proběhnou 3 semináře/workshopy. Semináře či workshopy probíhají převážně v sobotu od 9:00 hod do 15:30 hod. V posledním semestru pak prioritně na téma Závěrečných prací a konzultací s přednášejícími. Celé studium je v češtině. V ceně studia jsou i výukové texty.

Podporu pro naše Profesní studium MBA v Olomouci jsme již získali od několika organizací. Formou Partnerství a podepsaného Memoranda o podpoře a spolupráci s významnými hráči  na poli vzdělávání a uplatňování moderních digitálních trendů na celorepublikové úrovni. O Partnerech budeme informovat v dalším článku.

Zaujalo Vás naše Profesní studium MBA? Chcete se dozvědět více? Pak nám stačí jen napsat na info@Akademie-DM.cz a my se Vám rádi ozveme.

Informace o Akademii DM
Digitální management, MBA, Olomouc, Profesní studium, Průmysl 4.0

Archivy

Partneři profesního studia MBA v Olomouci

Další podobné články