Moderní prezentace v digitální době

Moderní prezentace v digitální době

Prezentovat přece umí každý! Taky se setkáváte s tímto názorem? Ono to není zase tak jednoduché, jak to vypadá. Na druhou stranu to není ani tak složité 🙂 Chce to trochu trpělivosti, základní znalosti a dovednosti v rétorice, naučit se právně dýchat … I těmto tématům se v budeme v sobotu 8. 6. 2024 věnovat v rámci další on-line přednášky – tentokrát zaměřené na komunikaci a prezentaci

Není prezentace jako prezentace

Je dost podstatný rozdíl, jestli prezentujete výsledky své práce na poradě, nebo představujete Váš produkt zákazníkovi nebo jestli vystupujete na konferenci, kde musíte zaujmout během několika vteřin. Každý typ prezentace má jiný cíl, jinou cílovou skupinu a musí mít i jinou strukturu a formu.

Co je to rétorika?

Rétorika je věda, která se zabývá řečí jakožto uměním mluvit a jednat s lidmi, případně jak je dokázat přesvědčit. Tato nauka vznikla již ve starověku. Název pochází z řeckého slova rhésis, což v překladu znamená řeč. A co to pro nás znamená v současnosti? V podstatě to samé, co ve starém Řecku – umět správně dýchat a správně vyslovovat. K tomu nám slouží celá řada rétorických cvičení – některá z nich si vyzkoušíme i na sobotním webináři

Jaké digitální nástroje můžeme použít

Současná doba nám nabízí celou řadu nástrojů, které nám mohou zjednodušit přípravu v podstatě jakékoliv prezentace. Můžeme použít AI nátroje, např. ChatGPT, Copilot a celou řadu dalších. Prezentaci si můžeme připravit v PowerPointu, ale můžeme použít i Canvu, což je platforma grafického designu, která poskytuje nástroje pro vytváření grafiky na sociálních sítích, prezentací, webových stránek atd.

To je jen ve stručnosti nástin obsahu sobotního webináře. Tak co? Uvidíme se v sobotu 8. 6 2024 od 9:00 hod? Těším se na Vás!

Představení lektorky semináře

Ing. Lenka Podmolíková,MBA je zkušenou odbornicí v oblasti vzdělávání a řízení, která získala své vzdělání na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě elektrotechnické. Svou odbornost dále rozšířila doplňujícím pedagogickým studiem pro absolventy vysokých škol na Univerzitě Palackého v Olomouci a ukončila studium MBA se specializací na krizové řízení a management. Lenka je kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých pro Českou a Slovenskou republiku a certifikovaným auditorem age managementu. Dále je držitelkou certifikátů Towards Successful Seniority TM od Finnish Institute of Occupational Health a Řízení lidských zdrojů podle Cranfield School of Management pod patronací Národního vzdělávacího fondu, stejně jako certifikátu ECDL Core.

S více než 20 lety praxe ve vzdělávání se Ing. Lenka Podmolíková specializuje na manažerské dovednosti, mezi něž patří komunikační a prezentační dovednosti, osobnostní rozvoj, time management, vnitrofiremní komunikace a týmová spolupráce. Její bohaté zkušenosti a odborné znalosti jí umožňují poskytovat kvalitní vzdělávání a školení, které přispívají k osobnímu a profesionálnímu rozvoji jejích klientů. Lenka je uznávanou autoritou v oblasti vzdělávání dospělých a její přístup k výuce je zaměřen na praktické využití získaných dovedností v reálném prostředí.

Informace o Akademii DM
Digitální management, MBA, Moderní prezentace v digitální době, On-line výuka, Podmolíková

Archivy

Akademie digitálního managementu - studium MBA
Manažerská ekonomika 2024

Další podobné články