Partneři profesního studia MBA v Olomouci

Partneři profesního studia MBA v Olomouci

Partneři našeho profesního studia MBA v Olomouci byli vybíráni prioritně v souladu s naším mottem „Z praxe pro praxi„. Hlavní zaměření a výběr partnerů je dán praktickou orientací na firemní či podnikatelskou sféru. Zde hrají nejvýznamnější pozici samozřejmě okresní hospodářské komory. Proto naše prioritní orientace na partnery směřuje především tímto směrem.

Okresní hospodářské komory – naši partneři

Partneři profesního studia MBA v Olomouci
OHK Olomouc

První smlouva o partnerství, konkrétně formou Memoranda o podpoře a spolupráci na realizaci našeho profesního studia MBA v Olomouci, byla podepsána ředitelem OHK Olomouc PhDr. Radimem Kašparem, MBA již v srpnu tohoto roku. Několik zástupců této okresní hospodářské komory úspěšně absolvovalo minulý běh profesního studia MBA v Olomouci, na kterém jsme se spolupořadatelsky podíleli.

Partneři profesního studia MBA v Olomouci
OHK Kroměříž

Následně v prvních dnech září bylo podepsáno Memorandum o podpoře a spolupráci na realizaci našeho profesního studia MBA v Olomouci s ředitelkou OHK Kroměříž  Jaroslavou Novákovou.

Do třetice se nám podařilo vyjednat podporu od Okresní hospodářské komory Přerov, kde jsme také slavnostně s panem Martinem Dýčkou, který je pověřen řízením úřadu, podepsali Memorandum o podpoře a spolupráci.

Partneři profesního studia MBA v Olomouci
OHK Přerov

Podpory těchto tří svébytných okresních hospodářských komor si velice vážíme, zavazuje nás a je to pro nás výzvou i do budoucna.

V současné době jednáme o podpoře i s dalšími okresními hospodářskými komorami. O dalším vývoji ve vyjednávání o Partnerské podpoře Vás budeme samozřejmě informovat.

 

Další partneři Akademie DM

Dále se nám podařilo získat obdobnou partnerskou podporu od významných organizací, které do našeho profesního studia MBA vyslali své specialisty. Jsou to např.

S podpisem Memoranda o podpoře souvisí nejenom ze strany partnera závazek aktivně propagovat profesní studium MBA v Olomouci, ale také zvýhodnění studia pro jejich zaměstnance, členy a členské firmy partnera.

O aktuálních akčních cenových zvýhodněních se informujte u svých okresních hospodářských komor či u uvedených partnerů. Případně zašlete dotaz nám na info@Akademie-DM.cz a my Vás nasměřujeme na nejvhodnějšího partnera.

Připomínáme zahájení nového běhu profesního studia MBA v Olomouci se zaměřením na digitální kompetence a zdravý životní styl manažera již 20.10.2018. Studium bude probíhat jedenkrát za měsíc, převážně v sobotu od 9:00 hod do 15:30 hod.

Celková doba studia je 18 měsíců, tj. 3 semestry. Výuka probíhá v českém jazyce. Výukové texty jsou v ceně studia.

Zájemci o profesní studium MBA v Olomouci se mohou přihlásit prostřednictvím webu – kliknout na volbu přihláška, nebo nás mohou kontaktovat prostřednictvím mailu info@Akademie-DM.cz .

Informace o Akademii DM
Hospodářská komora, OHK Kroměříž, OHK Olomouc, Olomouc, Partneři

Archivy

Výběr našich lektorů Profesního studia MBA v Olomouci
Nejčastější dotazy ke studiu MBA v Olomouci

Další podobné články