Výběr našich lektorů Profesního studia MBA v Olomouci

Výběr našich lektorů Profesního studia MBA v Olomouci

Výběr našich lektorů Profesního studia MBA v Olomouci trval téměř celý rok. Vycházeli jsme z našich více jak 20ti letých zkušeností se vzděláváním v této oblasti. V úvodu jsme se zaměřili pouze na Digitální kompetence manažera, kde jsme viděli jasné a konkrétní zaměření na Digitální kompetence v nejmodernějším pojetí DigComp 2.0 („digcomp 2.0 the digital competence framework for citizens„).

Lektoři MBA v Olomouci pro DigComp 2.0

Což můžeme zjednodušeně popsat jako Evropský rámec pro digitální kompetence pro občany, známý také jako DigComp. Jedná se koncept, který nabízí nástroj ke zlepšení digitální kompetence občanů. DigComp byl poprvé publikován v roce 2013 a stal se odkazem na mnoho iniciativ v oblasti digitální kompetence jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. Tento dokument představuje DigComp 2.0. Jedná se o první fázi aktualizace rámce, která se zaměřuje na koncepční referenční model, novou slovní zásobu a zjednodušené deskriptory. Současný – aktuální dokument ver. 2.0 z roku 2016 také uvádí příklady toho, jak se DigComp používá na evropské, národní a regionální úrovni.

Jsme velice rádi, že s námi na tomto tématu spolupracuje celonárodně renomovaný odborník v této oblasti Ing. Jiří CHÁBERA hlavní nositel a propagátor standardizace vzdělávání v oblasti ECDL CZ, viz. ZDE. Se kterým máme tu čest spolupracovat již více jak 15 let.

Naše profesní specializace nás prioritně vedla k těmto „IT – digitálním kompetencím“ manažera, které jsme podpořili i dalšími tématickými předměty jako „Digitální marketing„, digitální HR 4.0,…  Ale záhy při následných pracovních jednáních s manažery jsme jednoznačně cítili obavu, že tímto Profesním studiem MBA z nich budeme dělat specialisty na IT. Tento vzdělávací cíl jsme si určitě nevytýčili.

Lektoři MBA v Olomouci pro Zdravý životní styl manažera

V rámci požadavku na komplexnost připravenosti manažera zvládat digitální výzvy jsme proto doplnili a rozšířili profil studia o témata skupiny „Zdravého životního stylu„. Vzhledem k tomu, že okruh našich spolupracovníků a známých je celkem široký, podařilo se nám oslovit dvě významné osobnosti a to jednak doc. MUDr. Dalibor PASTUCHA, Ph.D., MBA a pak také dvojnásobného mistra světa v kulturistice, trenéra 1. třídy Pavola JABLONICKÉHO. Jsme velmi rádi, že je oba  myšlenka spojení manažera a zdravého životního stylu nadchla a oba souhlasili s tím, že své zkušenosti rádi předají i studentům Profesního studia MBA v Olomouci.

Informace o dalších, více jak desítce garantů a lektorů, budeme postupně přidávat v následujících novinkách.

Informace o Akademii DM
Chábera, DigComp, Lektoři, MBA, Pastucha, Zdravý životní styl manažera

Archivy

Partneři profesního studia MBA v Olomouci

Další podobné články