Úspěšné zakončení II. běhu studia MBA v Olomouci

Úspěšné zakončení II. běhu studia MBA v Olomouci

Dne 13.6.2020, po uklidnění situace v ČR, proběhly závěrečné zkoušky a obhajoby Závěrečných prací úspěšných absolventů našeho studia MBA v Olomouci.

I přes přerušení studia ve 3. Semestru, který je převážně zaměřen na vypracování závěrečných prací studentů, se nám podařilo řádně a úspěšně ukončit studium ze 77,7%. Zbývající studenti požádali o odklad odevzdání svých Závěrečných prací a to převážně na září tohoto roku. Takže je zde vysoká pravděpodobnost, že procento úspěšných absolventů se ještě zvýší.

Ohlédnutí za končícím ročníkem studia MBA v Olomouci

Tento právě ukončený ročník je charakteristický nejen docela vysokou úspěšností u Závěrečných zkoušek i Obhajob Závěrečných prací, ale také po celou dobu 18 měsíčního studia byl charakteristický nadprůměrnou účastí studentů v rámci jednotlivých seminářů. Účast se pohybovala nad 70 %, dokonce i výjezdní semináře/workshopy mimo Olomouc byly vysoce nad průměrnou účasti. A zde musíme vyzvednout i několik studentů z Prahy, Ostravy a dalších vzdálenějších měst, kdy studenti nelitovali nejen svého času, ale i dopravních nákladů, a zúčastnili se prezenční části studia MBA v Olomouci.

Témata závěrečných prací

Pro zajímavost namátkově uvedeme některá témata Závěrečných prací našich absolventů, které obhajovali. Máme velkou radost, že většina prací se zaměřila na oblast digitalizace ve vlastních firmách a příbuzným tématům.

  • Využití mezinárodního standardu digitálních dovedností ECDL/ICDL ve vzdělávání zaměstnanců
  • Využití digitálních technologií ve firmě XY s.r.o.
  • Vybrané aspekty právní úpravy elektronické identifikace v ČR
  • Agilní vedení softwarového projektu ve firmě
  • Posouzení ekonomické efektivnosti projektů ve firmě
  • Problematické aspekty ochrany osobních údajů s GDPR v organizaci
  • HR marketing v digitální době a jeho vývoj
  • Řízení procesu změny v praxi ZŠ
  • a mnoho dalších témat.

Nový III. ročník studia MBA v Olomouci

Na závěr si dovolíme vyhlásit termín zahájení již III. běhu studia MBA v Olomouci. Termín zahájení 3. Semestrálního studia (18 měsíců) bude 19. 9. 2020, přihlášky jsou přijímány nejpozději do 31.8.2020. Přihlásit se ke studiu MBA v Olomouci.

Jsme rádi, že absolventi se hned „pochlubili“ svými novými diplomy

Fota z obhajoby a předání diplomů MBA – 2020

Informace o Akademii DM
MBA, Obhajoby, Olomouc, Profesní studium, Závěrečné práce

Archivy

Aktuální informace kolem akademie – aktualizace
Zahájení nového běhu studia MBA již 19. 9. 2020

Další podobné články