Digitální kompetence 2023 - MBA - Chábera - ECDL ICDL

Digitální kompetence v práci manažera v roce 2023

Digitální technologie se v posledních letech stále více stávají nezbytnou součástí podnikání. Manažeři, kteří nerozumějí digitálním technologiím, se mohou snadno stát překážkou v procesu inovací a digitalizace. Proto jsme rádi, že již tuto sobotu nás čeká další přednáška na toto téma pod vedením Ing. Jiří Chábera, MBA.

Jaké digitální kompetence potřebujete?

Pro smysluplné používání aplikací využívajících technologie umělé inteligence (AI) je důležité, abyste měli následující digitální kompetence:

  • Pochopení principů AI: Abyste mohli správně používat aplikace využívající AI, je důležité, abyste porozuměli základním principům této technologie. Mezi tyto principy patří strojové učení, rozpoznávání obrazů a rozpoznávání řeči.
  • Zkušenosti s používáním digitálních nástrojů: Kromě porozumění principům AI je také důležité mít zkušenosti s používáním digitálních nástrojů, které využívají AI. Mezi tyto nástroje patří například chatboty, virtuální asistenti a systémy pro rozpoznávání obličeje.
  • Kritické myšlení: Při používání digitálních technologií je důležité umět kriticky myslet. Měli byste být schopni posoudit spolehlivost a přesnost informací, které vám digitální technologie poskytují.

Proč lidé personifikují AI?

Lidé mají tendenci personifikovat AI. To znamená, že ji považují za živou a vědomou bytost. Tento jev může mít důsledky v oblasti práce s informacemi. Pokud lidé věří, že AI je živá, mohou být více ochotni věřit informacím, které jim poskytuje. To může vést k tomu, že budou přijímat rozhodnutí na základě nesprávných nebo zavádějících informací.

Kde se skrývá AI?

AI je všude kolem nás, ale často ji nevidíme. Je to proto, že AI je často integrována do jiných systémů a aplikací. Například AI se používá k rozpoznávání obličejů ve fotoaparátech mobilních telefonů nebo k personalizaci reklam v online obchodech.

ECDL / ICDL jako mezinárodní standard

Koncept ECDL / ICDL ECDL vznikl v západní Evropě s cílem stanovit minimální rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností potřebných pro účelné, efektivní a bezpečné využívání digitálních technologií, a současně vyvinout standardizovaný, objektivní a nezávislý způsob jejich ověřování.

Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit sedm zkoušek z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, a to čtyři z množiny světle modrých, a tři z množiny tmavě modrých modulů. Doba od první do sedmé úspěšně složené zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Moduly M3, M4, M5 a M6 lze nahradit pokročilými moduly AM3, AM4, AM5, resp. AM6. Množina modulů, ze které je možné vybírat, není uzavřená a může se v budoucnu rozšiřovat. Viz obrázek níže

Závěr

Digitální kompetence jsou pro manažery v dnešní době nezbytné. Manažeři, kteří chtějí být úspěšní, by měli investovat do rozvoje svých digitálních kompetencí.

Příklady, jak lze digitální technologie využít v práci manažera:

  • Manažeři mohou využívat digitální technologie k tomu, aby zlepšili komunikaci a spolupráci se svými zaměstnanci.
  • Digitální technologie mohou manažerům pomoci při jejich rozhodování.
  • Digitální technologie mohou manažerům pomoci při správě a řízení firemních procesů.

Závěrem lze říci, že digitální technologie nabízejí manažerům mnoho příležitostí ke zlepšení jejich práce. Manažeři, kteří chtějí využít těchto příležitostí, by měli investovat do rozvoje svých digitálních kompetencí.

Informace o Akademii DM
AI, Chábera, Digitalizace, Digitální kompetence, ECDL, Manažeři, MBA, On-line výuka, Technologie

Archivy

Age management z digitálního pohledu 2023
Digitální marketing v roce 2023: Novinky, trendy a výzvy

Další podobné články