Studium MBA jde on-line

Studium MBA jde i on-line

Dlouho jsme jako Akademie digitálního managementu odolávali možnosti přejít s našimi přednáškami do on-line formy, ale nyní už jiná možnost není. Takže již příští seminář proběhne on-line pro naše studenty a to pomocí platformy ZOOM.

On-line forma studia

Proč jsme se „zdráhali“ jít do on-line formy pro naše semináře v rámci studia MBA? Odpověď je jednoduchá, protože naši studenti brali jako jednu z velkých výhod možnost osobního setkání s ostatními účastníky studia MBA. V současné sitialci to ale není možné z důvodu vládních nařízení, která plně respektujeme. Takže musíme přejít do on-line formátu seminářů a to díky naší mateřské společnosti CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o., které se podařilo velmi plynule přejít na on-line formát školení a kurzů. Takže budeme těžit z těchto zkušeností a věříme, že studenti MBA budou minimálně stejně spokojení s naší on-line formu, jako tomu bylo u účastníků školení u CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ.

Jako komunikační platformu využijeme ZOOM, což je jeden z předních software pro on-line komunikaci v dnešní době. Je celosvětově používána velkým počtem uživatelů, takže věříme, že i pro naše účely bude více než užitečná.

Další seminář/přednáška

A aby těch změn nebylo málo, tak musíme změnit i pořadí seminářů. Takže místo nyní ohlášeného „Age management z digitálního pohledu“ bude tento měsíc přednáška s názvem „Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0“ od pana doktora Kalendy.

O čem bude seminář/přednáška?

Studenti se v rámci přednášky seznámí a budou se orientovat v pojmech a problematice:

  • Lidský kapitál firem – budování a zhodnocování
  • Personální řízení – systémy, procesy, nástroje
  • People management – práce manažerů na řízení výkonnosti, rozvíjení kompetencí a potenciálu zaměstnanců, které vedou

Dále studenti MBA v Olomouci proberou v rámci semináře přehled o dostupných on-line nástrojích, HR technologiích a technologických trendech pro  HR management pro celý „životní cyklus zaměstnance“ (od náboru, výběru  přes hodnocení a rozvoj až k propouštění).

Pokud by vás zajímalo, jak probíhala minulá „off-line“ přednáška/seminář od doktora Kalendy v rámci našeho studia MBA, tak se podívejte na článek – Studenti MBA řešili konkrétní případové studie z personální praxe.

Video pozvánky a kdo je pan doktor Kalenda

Semináře se ujal pan Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM, který je zakladatelem a ředitelem společnosti Image Lab s.r.o. Mimo to je také senior konzultantem pro oblast diagnostiky, hodnocení  a rozvoje potenciálu lidí, pomáhá českým a slovenským firmám při transformaci lidí do digitální doby. Dále působí také jako kouč managementu, facilitátor workshopů, trenér soft skills.

Informace o Akademii DM
Digitální kompetence, Digitální management, Image Lab, Kalenda, On-line, On-line výuka, personalistika, Zoom

Archivy

První přednáška nového ročníku studia MBA v Olomouci
První on-line přednáška v rámci studia MBA

Další podobné články