První přednáška nového ročníku studia MBA v Olomouci

První přednáška nového ročníku studia MBA v Olomouci

V sobotu19.9.2020 jsme úspěšně zahájili nový ročník studia MBA v Olomouci první přednáškou I. semestru na téma Digitální kompetence ve firemní praxi, … aneb jak rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál. Jako již tradičně zahajujeme v našem Studuim MBA zaměřené na Digitální kompetence manažara právě tímto seminářem, který uvádí studenty – manažery do zákulisí celé této „Digitální“ problematiky. Stručný detail této přednášky najdete na našich stránkách.

Ač nebyla plně naplněna kapacita studia a stále ještě zůstává několik volných míst pro zájemce o získání titulu MBA. Jsme rádi, že i v této „době rouškové“ se našli zájemci o toto vzdělávání si své kompetence a hlavně získání titulu MBA.

Fotografie z první přednášky

Tímto novým ročníkem navazujeme na právě v prvním pololetí skončený ročník trochu s epidemiologickými komplikacemi při závěrečných zkouškách a obhajobách závěrečných prací studentů MBA. Zde můžete najít vyjádření některých z nich, včetně představení několika partnerů našeho studia MBA v Olomouci.

Motto akademie – Z praxe pro praxi – nezůstalo jen na papíře. Většinu témat skutečně prezentovali zkušení praktici jejichž přednášky byly opravdu zajímavé. Cílem nebyl detailní rozbor prezentované problematiky, ale snaha poskytnout absolventům profesního studia MBA nezbytně nutný nadhled, který potřebuje každý manažer pro správné rozhodování“

vysvětluje Jiří Chábera, lektor a absolvent Akademie digitálního managementu v jedné osobě.

Pozvánka na již druhou přednášku I. Semestru Studia MBA

Druhá přednáška proběhne 17.10.2020 opět jako všechny od 9:00 hod. Olomouc, Stupkova 1a, budova CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.cz, 5.patro učebna 51.

Age management z digitálního pohledu

Mirka Maťátková
Ing. MAŤÁTKOVÁ, MBA

Přednášející: Ing. Miroslava MAŤÁTKOVÁ, MBA

Aktuální demografický vývoj je neúprosný. Ve firmách se v minulosti nikdy nesetkávaly generace s tak rozdílnou hierarchií hodnot a životních zkušeností, jako je tomu nyní. Všichni o tom mluvíme a mnohdy ani nevíme co Age management v reálné praxi vlastně je. Nyní nastává doba, kdy mluvení o tom, že nás to taky čeká, už nestačí. Tato skutečnost se začíná ještě více prohlubovat příchodem Průmyslu 4.0, s tím souvisí nastupující digitalizace, což sebou přináší mnoho nových kompetencí a dovedností. Manažerům nezbývá nic jiného, než se k této situaci postavit čelem, pokud chce mít výkonný a sehraný multigenerační tým.

A právě k tomuto cíli jim nabízíme efektivní nástroj Age management, se kterým by se měl seznámit každý moderní manager. Stručný detail této přednášky najdete na našich stránkách.

Na závěr připomínáme ještě máme poslední volná místa ke studiu MBA a získání titulu MBA. Žádost o zaslání přihlášky můžete zasílat do naplnění kapacity.

Informace o Akademii DM
Chábera, Digitální kompetence, Digitální management, ECDL, Olomouc, Profesní studium, Seminář, Studium MBA

Archivy

Zahajujeme již 19.9.2020 – poslední volná místa
Studium MBA jde i on-line

Další podobné články