Studenti MBA řešili konkrétní případové studie z personální praxe

Studenti MBA řešili konkrétní případové studie z personální praxe

V sobotu dne 15.12.2018 proběhl další seminář v rámci našeho studia MBA v Olomouci na téma Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0. V rámci semináře studenti MBA řešili konkrétní případové studie z personální praxe.

Po ránu – případové studie z personální praxe

Studium MBA v Olomouci - případové studie z personalistiky
Studium MBA v Olomouci – řešení případové studie z personalistiky

Hned po ránu byli studenti trochu „zaskočeni“ úvodním brainstormingem, kdy přednášející otevřel tři základní otázky současného i budoucího vývoje personalistiky v době Průmyslu 4.0. Na téma těchto tří výzev se nakonec studenti aktivizovali a tak hned v úvodní půlhodině seminář získal pozitivní dynamiku a atmosféru. Je nutno podotknout, že většina studentů MBA v Olomouci nejsou personalisté. Jedná se převážně o managery, kteří se ale samozřejmě bez uplatnění personálních metod a nástrojů při svém řízení podřízených neobejdou. O to měli větší zájem o novinky v této tématice a o její uplatnění v jejich dennodenní práci.

Video scénky – případové studie z personální praxe

Přednášející MUDr., Mgr. Vratislav KALENDA, MSc. in SHRM ve svých připravených případových studiích, mimochodem se jednalo o výborně nachystané video-scénky přímo z jeho poradenské praxe, přiblížil a rozebíral chování jednotlivých aktérů konkrétní  personální situace. Studenti – manažeři – byli v rámci semináře postaveni před celkem 3 případové studie, v rámci kterých skupinově hledali různá řešení personálního konfliktu, výběru nového pracovníka atd. Jeden příklad se týkal  řešení situace nezvládnutí role manažera – firma povýšila IT specialistu do funkce vedoucího oddělení. Pracovník se však s novou rolí nedokázal sám „poprat“ a protože o něj jako o odborníka nechtěla firma přijít, hledaly se možné způsoby řešení vzniklé situace. Ukázka se týkala současného častého problému na pracovišti.

Studium MBA v Olomouci
Studium MBA v Olomouci

Při závěrečném hodnocení semináře studenty opět zazněl potlesk a při slovním hodnocení i povzdech, že problémy se zaměstnanci a jejich řešení je nikdy nekončící proces, který se ale dynamicky mění a vyvíjí.

A na závěr si Vás dovolíme nalákat na příští článek a hodnocení z dalšího semináře, který chystáme na 19. ledna  2019.
A jak doufáme, bude ještě větším zážitkem .

 

 

 

Všem našim příznivcům a podporovatelům přejeme příjemné a klidné prožití svátků Vánočních a úspěšný celý nový rok 2019.

PF 2019
PF 2019
Informace o Akademii DM
Kalenda, MBA, Olomouc, personalistika, případové studie, Průmysl 4.0

Archivy

Seminář – Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0
Na jaře 2019 zahajujeme další běh studia MBA – tentokrát v Brně

Další podobné články