Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0

Seminář – Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0

Již tuto sobotu (15.12. 2018) se uskuteční třetí seminář našeho profesního studia MBA v Olomouci, tentokrát na téma Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0  – a to pod vedením zkušeného lektora – Mgr. MUDr. Vratislava Kalendy, MSc. in SHRM.

Víte, čím se liší Human Resources Management od People Managementu?

Potřebuje Vaše firma HRIS (Human Resources Information Systém) a nebo raději HCM (Human Capital Management) software?

Přinese Průmysl 4.0 personalistku bez personalistů?

I na tyto otázky Vám odpoví seminář Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0.

Téma semináře

V průběhu semináře zabývat jak otázkami nastavení „personalistických“ systémů a procesů, tak i praktickými nástroji pro získávání, rozvoj a udržení talentovaných lidí.

Budeme pracovat na 3 rovinách řízení práce s lidmi:

  • HC Management – zhodnocování a vyhodnocování lidského kapitálu
  • HR Management – personální management (systémy, procesy, nástroje)
  • People Management – práce liniových manažerů na řízení výkonnosti, rozvíjení kompetencí a potenciálu zaměstnanců

Jisté je, že i v digitální době Průmyslu 4.0. bude o konkurenceschopnosti firem rozhodovat schopnost liniových manažerů vytvářet motivační atmosféru týmů a jejich dovednost udržovat vnitřní motivaci a angažovanost zaměstnanců. K tomu budou potřebovat vhodné nástroje, procesy a systémy.

O čem to bude?

  • O dostupných nástrojích, HR technologiích a technologických trendech pro  HR management pro celý „životní cyklus zaměstnance“  (od náboru, výběru přes hodnocení a rozvoj až k propouštění).
  • O konceptech budování firemní kultury, personálního marketingu, motivace a angažovanosti zaměstnanců tak, aby firma byla dlouhodobě atraktivní na trhu práce pro stávající i potenciální zaměstnance.

Jaké dovednosti získáte?

  1. správně reflektovat a definovat potřeby firmy v oblasti personálního řízení,
  2. specifikovat požadavky a vybrat správné dodavatele HR služeb a technologií,
  3. najít vhodné personální manažery…

Video-pozvánka na seminář

Přednášející

Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0.
Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM

Máme radost, že se tohoto semináře se ujal pan Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM, který je zakladatelem a ředitelem společnosti Image Lab s.r.o. Mimo to je také senior konzultantem pro oblast diagnostiky, hodnocení  a rozvoje potenciálu lidí, pomáhá českým a slovenským firmám při transformaci lidí do digitální doby. Dále působí také jako kouč managementu, facilitátor workshopů, trenér soft skills.

Společnost Image Lab je strategickým partnerem on-line systému THALENTO.com a dalších HR technologií.

Informace o Akademii DM
HR Management, Image Lab, Kalenda, MBA, Olomouc, People Management, personalistika

Archivy

Představení partnera akademie Image Lab
Studenti MBA řešili konkrétní případové studie z personální praxe

Další podobné články