Představení partnera akademie Image Lab

Představení partnera akademie Image Lab

V dnešním článku si představíme další partnerskou společnost, která garantuje příští přednášku, a tou je společnost Image Lab spolu s lektorem Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM . Společnost Image Lab založili bratři Martin a Vratislav Kalendovi koncem roku 1996. Vznikla na základě zkušeností vzniklých z propojení medicíny, neurověd a techniky.

Společnost Image Lab

Od samého počátku do rozvoje lidí zaváděli moderní technologie, se kterými v té době pracovali i v rámci aplikované psychologie – Vratislav pracoval např. i v Ústavu leteckého zdravotnictví. V té době už měli značné zkušenosti s využíváním videozáznamů jako nástroje pro analýzu lidského chování a následnou zpětnou vazbu.

Název Image Lab vznikl rychle. Symbolizoval zdroje našeho přístupu k práci:

  • Image = vytvoření představy, obrazu v mysli – vize, očekávaného výsledku, touhy…
  • Lab = laboratoř, zkušebna, atelier, tvůrčí dílna.

Dnes Image Lab představuje moderní poradenskou společnost, která je partnerem především v oblasti strategického rozvoje firem – od definování strategického směřování, strategických inovací po následnou implementaci změn a rozvoj lidí.

Přes 3 desítky pracovníků Image Lab, sídlících v Praze a Bratislavě, se pohybují mezi řadou firem v České republice, na Slovensku, po Evropě i Blízkém východě, aby společně s klienty Image Lab vytvářeli a realizovali úspěšné změny a motivující pracovní prostředí.

Bližší informace o společnosti naleznete na stránkách www.imagelab.cz a www.imagelab.sk.

Profil lektora – Mgr. MUDr. Kalenda

Vratislav Kalenda přináší do výuky především praktické zkušenosti se strategickým rozvojem lidských zdrojů v měnících se organizacích. Je spoluzakladatelem a vlastníkem poradenské společnosti Image Lab, která dnes představuje špičkového hráče v oblasti iniciace a podpory strategických inovací a rozvoje lidských zdrojů.

Ve své práci propojuje znalosti medicíny, businessu a neuropsychologie. To přináší odvážné a netradiční pohledy na řešení témat:

  • rozvoje výkonnosti organizace,
  • people managementu,
  • strategického rozvoje lidského kapitálu.

V současné době Vratislav Kalenda pracuje jako konzultant a strategický poradce v řadě společnostech. Mezi jeho klienty nyní patří např. ŠKODA Auto, kde se podílí na projektu strategické transformace automobilového průmyslu. S jeho prací se však v současnosti můžete setkat v celé řadě dalších českých i světových firem – mj. FEI, MOL, SLOVNAFT, N-VISION, STOCK aj.

To, co klienti oceňují na jeho práci, je právě pochopení souvislostí businessu, neuropsychologie a lidského chování.

Ve volném čase se věnuje hudbě, studiu hlubinné psychologie a windsurfingu.

Na Mgr. MUDr. Kalenda se můžete těšit již 15.12. na další přednášce na téma Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0.

Informace o Akademii DM, Partneři akademie
Bratislava, Image Lab, Kalenda, Praha

Archivy

Hodnocení II. semináře na téma Age management v rámci studia MBA v Olomouci
Seminář – Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0

Další podobné články