Nejčastější dotazy nových studentů MBA

Nejčastější dotazy nových studentů MBA

Vzhledem k opakujícím se dotazům ve věci obsahu a formy logistiky aktuálního ročníku našeho inovovaného studia MBA zahajovaného dne 25.9.2021 jsme se rozhodli nejčastější dotazy odpovědět zde.

Uvedená cena 59.900 Kč je konečná cena celého on-line

ANO, tato uvedená cena je platná jako konečná pro studijní ročník studia MBA zahajovaného 25.9.2021. Je možno ji hradit i ve splátkách – bližší informce o způsobu platby najdete na tomto odkazu. Studenti ze Slovenska platí částku přepočtenou v EURech dle aktuálního kurzu.

Je možné studium hradit přes zaměstnavatele?

ANO, je to běžné, že úhradu studia z části nebo celé hradí zaměstnavatel – jedná se o oblíbený zaměstnanecký BENEFIT pro manažery.

Jak probíhá splátková úhrada studia?

Každý student obdrží při podpisu smlouvy o studiu své identifikační číslo a všechny platby jsou pak pod tímto číslem hrazeny a student je pod tímto číslem evidován i Akademií. Tak je zajištěna jednoznačná identifikace uhrazených částek. A to i v případě, když omylem pošlete například jinou částku.

Výuka probíhá v českém jazyce?

ANO, výuka všech témat i vypracování všech prací studentů je realizováno v českém (slovenském) jazyce.

Jak dlouho probíhá celé studium?

Naše studium MBA je koncipováno na celkem 3 semestry. V 1. semestru probíhá 6 seminářů formou „živého“ on-line v prostředí Zoomu. Obdobně 2. semestr obsahuje 6 seminářů, tzn. celkem se jedná o 12 tématicky zaměřených seminářů. 3. semestr je určen k vypracování závěrečné práce, kterou student na závěr obhajuje. Hromadné ukončení studia je k závěru 3. semestru. Je možné domluvit si i individuální plán studia, kdy student může již v průběhu 3. semestru individuálně (předčasně) odevzdat i obhajovat Závěrečnou práci a tím i individuálně dříve ukončit studium a získat titul MBA dříve, než na konci 3. semestru.

Co všechno budu mít za povinnosti?

V rámci našeho studia MBA můžete navštěvovat živé přednášky nebo se na ně podívat zpětně. Pak máte povinně 2 semestrální prace + závěrečnou práci. Dále si zajistíte vedoucího a oponenta pro svoji závěrečnou práci, tak aby vždy měl alespoň jeden měl titul MBA. A následně práci obhájit.

Jsou přednášky povinné?

Přednášky nejsou povinné, ale velmi doporučované. Naše přednášky koncipujeme tak, aby byli vždy pro studenty MBA zajímavé a přínosné. Také to jde v ruku v ruce s naším sloganem „Z praxe pro praxi“. Tak aby vždy si mohli studenti něco odnést do své manažerské praxe.

Kde najdu záznamy z přednášek?

Záznamy z realizovaných přednášek/seminářů najdete na e-learningovém portalu společnosti CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. – jakožto naší mateřské organizace. Adresa portálu je https://elearning.centrum-vzdelavani.cz/ s tím, že je přístup k záznamům chráněním proti zveřejněním a mají k němu přístup pouze studenti MBA.

To byl přehled nejčastějších dotazů, které se nám sešli před začátkem nového ročníku studia MBA. Pokud i tak máte další dotazy, tak neváhejte a napište nám e-mail na info@akademie-dm.cz nebo přes jakýkoliv formulář na našem webu. Budeme se těšit buď na vaše další dotazy nebo lépe – na nové přihlášky.

Informace o Akademii DM
Digitální management, FAQ, MBA, On-line, On-line výuka

Archivy

Novinky pro nový ročník studia MBA 2021/2023
Český ředitel by měl být „věčným studentem“

Další podobné články