Akademie digitálního managementu - studium MBA

Proč by se měl manažer orientovat v personalistice?

Proč? Protože je to pro něj důležité! Schopnost orientovat se v personalistice posiluje manažerovu schopnost vést tým efektivně a přispívá k celkovému úspěchu organizace. Pojďme si to shrnout v pěti bodech:

 1. Efektivně náborovat a vybírat správné zaměstnance.
 2. Zvyšovat výkonnost a motivaci týmu.
 3. Řešit konflikty a udržovat pozitivní firemní kulturu.
 4. Plánovat a řídit lidské zdroje strategicky a efektivně.
 5. Dodržovat pracovní právo a předpisy, čímž se vyhne právním problémům.

Efektivní nábor a výběr zaměstnanců

Manažer, který umí správně vést pohovory a hodnotit kandidáty, zvýší šanci na výběr zaměstnance, který nejen splňuje technické požadavky, ale také dobře zapadne do firemní kultury.

 • Kvalita týmu: Manažer, který rozumí principům náboru, dokáže lépe identifikovat a přilákat talentované a vhodné kandidáty pro svůj tým.
 • Snížení fluktuace: Správný výběr kandidátů snižuje riziko rychlého odchodu zaměstnanců, což šetří čas i náklady spojené s opakovaným náborem.

Zvyšování výkonnosti týmu

Manažer identifikuje potřebu školení pro své zaměstnance a zajistí, že každý člen týmu dostane potřebnou podporu a příležitosti pro růst, což vede k vyšší produktivitě a spokojenosti zaměstnanců.

 • Rozvoj zaměstnanců: Manažer, který se orientuje v personalistice, dokáže lépe plánovat a realizovat školení a rozvojové programy pro svůj tým.
 • Motivace: Znalost různých motivačních technik a přístupů pomáhá manažerovi udržet tým motivovaný a angažovaný.

Řešení konfliktů a udržování pozitivní firemní kultury

Manažer identifikuje vznikající konflikty v týmu a aplikuje techniky mediace a komunikace, aby je rychle a efektivně vyřešil, čímž předejde ztrátě produktivity a demotivaci zaměstnanců.

 • Konflikt management: Orientace v personalistice umožňuje manažerovi efektivně řešit konflikty a předcházet jim, což přispívá k udržení harmonického pracovního prostředí.
 • Firemní kultura: Manažer, který rozumí personalistice, dokáže lépe formovat a udržovat pozitivní firemní kulturu, která podporuje spolupráci a inovace.

Plánování a řízení lidských zdrojů

Manažer předvídá budoucí potřeby týmu na základě projektových plánů a obchodních cílů a zajišťuje, že má k dispozici potřebné lidské zdroje v pravý čas, aniž by docházelo k přečerpání rozpočtu.

 • Strategické plánování: Manažer, který se orientuje v personalistice, dokáže lépe plánovat potřeby lidských zdrojů v souladu s dlouhodobými cíli firmy.
 • Optimalizace nákladů: Správné plánování a řízení personálních zdrojů pomáhá optimalizovat náklady na zaměstnance, což je klíčové pro finanční zdraví firmy.

Dodržování pracovního práva a předpisů

Manažer se ujistí, že smlouvy zaměstnanců a firemní politika jsou v souladu s aktuálními právními normami, což minimalizuje riziko právních sporů a sankcí.

 • Právní compliance: Manažer musí rozumět základním aspektům pracovního práva, aby zajistil, že tým a firma dodržují všechny relevantní předpisy a zákony.
 • Prevence sporů: Orientace v pracovním právu pomáhá manažerovi předcházet právním sporům a řešit případné problémy s dodržováním předpisů.

Kdy a kde?

Tomuto tématu se budeme věnovat v rámci dalšího semináře Studia MBA a to v sobotu 29 .6. 2024 od 9:00 hod. Jednotlivým tématům se budeme věnovat více do hlouky – vítány jsou i Vaše praktické zkušenosti z manažerské praxe. O to i v rámci našeho studia jde – navzájem si předávat své zkušenosti. Tak přijďte – těšíme se na Vás 🙂

Informace o Akademii DM
Digitální kompetence, Digitální management, MBA, On-line výuka, personalistika, Personalistika v digitální době, Profesní studium

Archivy

Moderní prezentace v digitální době

Další podobné články