Akademie digitálního managementu - studium MBA

Manažerská ekonomika 2024

Manažerská ekonomika se neustále vyvíjí a adaptuje na nové technologické trendy a využívá při tom i nové nástroje. Jednou z klíčových oblastí, která získává stále větší význam, je online účetnictví a další digitální nástroje pro finanční analýzu a plánování. Pro manažery studující MBA je důležité porozumět těmto novým technologiím a jejich využití v manažerské praxi.

V rámci přednášky Manažerská ekonomie nás provede Ing. Jana Jáčová, zkušená manažerka a ředitelka společnosti Účetnictví on-line. S jejím bohatým odborným backgroundem a znalostmi v oblasti online účetnictví získáte cenné informace pro svou manažerskou praxi.

Online účetnictví: Efektivní správa financí

Online účetnictví poskytuje manažerům přístup k finančním datům a reportům kdykoli a kdekoli. Tato technologie umožňuje rychlé a efektivní zpracování účetních operací, monitorování finančních toků a vytváření detailních finančních analýz. Manažeři se dozví o možnostech online účetnictví k lepšímu porozumění finanční situace svého podniku a k informovanému rozhodování.

Digitální nástroje pro finanční analýzu a plánování

Kromě online účetnictví existuje celá řada dalších digitálních nástrojů, které manažerům pomáhají ve finanční analýze a plánování. Patří sem například aplikace pro cash flow management, prognózování a simulace finančních scénářů, nebo nástroje pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Manažeři se seznámí s těmito nástroji a naučí se je efektivně využívat k optimalizaci finančních procesů a strategií.

Výzvy a příležitosti online finančních nástrojů pro manažery

Přednáška se zaměří i na výzvy spojené s implementací online účetnictví a digitálních finančních nástrojů. Manažeři se dozví, jak překonat překážky a jak využít potenciál těchto nástrojů pro dosažení strategických cílů své společnosti. Dále budou diskutovány také etické a právní aspekty související s digitálním zpracováním finančních dat.

Moderní manažerská ekonomika v digitálním věku

Moderní manažerská ekonomika si vyžaduje adaptaci na nové technologické trendy. Přednáška o manažerské ekonomice a dalších digitálních nástrojích v rámci studia MBA je skvělou příležitostí pro manažery získat ucelený vhled do těchto nových technologií a naučit se je efektivně využívat v manažerské praxi.

Informace o Akademii DM
Digitální kompetence, Digitální management, Jana Jáčová, Manažerská ekonomika v digitálním prostředí, MBA, On-line, On-line výuka, Profesní studium

Archivy

Využití 3D technologií v moderním podnikání

Další podobné články