Přehled software pro podporu projektové řízení

Přehled software pro podporu projektového řízení

Jeden z posledních seminářů našeho MBA studia v Olomouci se nesl v duchu projektového řízení v digitální době. A tak jsme se rozhodli, že vám přineseme krátký přehled SW, který slouží pro podporu projektové řízení v digitálním světě.

Přehled SW

Nejprve začneme přehledovou tabulkou, jaké všechny možnosti máme a to jak „celosvětové“, tak i „české“.

Název SWURL
MondayMondayhttps://monday.com/
Jira softwareJira Atlassian logohttps://atlassian.com/cs/software/jira
WrikeWrikehttps://wrike.com
BasecampBasecamphttps://basecamp.com
AsanaAsanahttps://asana.com
TrelloTrellohttps://trello.com
TeamworkTeamworkhttps://teamwork.com
Freelo (CZ)freelohttps://freelo.cz
Projektově (CZ)Projektověhttps://projektove.cz
Easyproject (CZ)EasyProjecthttps://easyproject.cz

Určitě některé nástroje znáte, v rámci semináře mezi studenty MBA v Olomouci byla asi nejznámější Asana. Sice většinou ne s přímou zkušeností, ale že ji ve společnosti využívá jiné oddělení. Nyní si pojďme představit jednotlivé nástroje vždy z hlediska ceny a základních funkcí. Cílem tohoto článku je vás seznámit se základními informacemi daných nástrojů, abyste se mohli rozhodnout, který nástroj vyzkoušíte pro svoje projektové řízení.

Monday

Monday

Tento nástroj má asi nejagresivnější marketing v posledních letech. Cena Monday začíná na 39$/měsíc pro 5 uživatelů. Jak můžeme vidět na obrázku, tak se Monday snaží upoutat jednoduchým grafickým prostředím s důrazem na barevnou informaci v jakém stavu se daný úkol (Task) nachází. Monday nabízí různé šablony, které můžete využít jako výchozí startovací bod pro vaše projekty, ale zároveň umožňuje velkou variabilitu, takže si můžete vše přizpůsobit jak chcete.

Asana

Asana

O službě Asana lze velmi často slyšet na různých konferencích, kde se mluví o produktivitě nebo o osobním řízením. Takže lze říci, že se jedná o jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro projektové řízení dneška. Dokonce tento nástroj nabízí variantu Basic, který je zdarma a poté Business, který stojí 11€/uživatel/měsíc. Jinak Asana nabízí všechny možné „klasické“ nástroje projektového řízení jako je „vytěžování zdrojů“ (histogram zdrojů) nebo „timeline“ (což, velmi připomíná Ganttův diagram).

JIRA Atlassian

JIRA je zástupce „zaměřeného“ nástroje, který je převážně používán v IT světě, protože slouží jako nástroj – podpora projektového řízení, ale je možné jej použít i při vývoji software. S tím i souvisí jeho používání, které je v hodné pro agilní řízení projektu a s tím spojené i „zobrazení“ Kanban. Cena začíná na 10$/měsíc/10 uživatelů. Jistě by bylo dobré zmínit, že nástroj JIRA patří do „rodiny“ Atlassian, kde je jsou i další nástroje převážně spojené s vývojem IT jako SourceTree nebo další nástroj pro podporu řízení projektů Trello.

Trello

Trello

Jak jsme zmínili u předchozího nástroje JIRA, tak Trello patří do „rodiny“ nástrojů společnosti Atlassian. Trello bývá první software/program/služba, kterou uživatelé zkouší, pokud chtějí ve svém projektové řízení začít používat nějakého digitálního pomocníka. Jedná se rozhodně o nejjednodušší nástroj, který si v tomto článku rozebíráme. Je zaměřen na „boardy“ neboli nástěnky, kdy si můžeme libovolně nadefinovat, co které sloupce v nástěnce znamenají (typicky náš cyklus v projektu – Plan, In progress, Waiting, Done). Základní varianta Basic je zdarma a poté Business stojí 10$/uživatele/měsíc.

Basecamp

Basecamp

Nástroj Basecamp je tak trochu jiný nástroj pro podporu projektového řízení. Jeho varianta Basic je zdarma a poté varianta Business stojí 99$/měsíc bez limitu uživatelů. Tento nástroj se snaží dostat do sebe „vše“, jak komunikace (chat), tak soubory (cloud-storage) a zároveň TO-DO (úkolovník). Velmi často se lze setkat s názory, které Basecamp buď „milují“ nebo naopak nemají vůbec rádi.

Freelo

freelo

Nakonec si popíšeme ještě jeden český nástroj – Freelo, který by se dal pravděpodobně charakterizovat jako „české“ trello. A to ne tak vizuální stránkou, jako spíš důrazem na komunikaci nad danými úkoly. Freelo má variantu Free neboli zdarma a variantu Team, která stojí 990Kč/měsíc.

Závěrem – jaký SW?

V tomto článku jsme se snažili v krátkosti představit několik software, které se v současné době (digitální době) využívají jako podpora projektového řízení. Rozhodně nemůžeme říci, že nějaký SW je špatný nebo že jiný SW je nejlepší. Vždy je to na posouzení toho, co od SW očekáváte, ale rozhodně žádný SW není „samo-spásný“, že by zaručoval úspěšné dokončení projektu. Proto je asi dobré si některé SW, které vás oslovily, vyzkoušet a až po té se rozhodnout, jaký SW případně zavedete ve své společnosti nebo pro „osobní řízení“.

Zajímavosti
Basecamp, Freelo, JIRA, Monday, Projektové řízení, Software, Trello

Archivy

Prodloužený příjem přihlášek studia MBA
Komunikační nástroje (SW) v projektech

Další podobné články