Moderní prezentace 2021 Podmolíková

On-line přednáška – Moderní prezentace v digitální době

V sobotu 17. 4. 2021 proběhne další přednáška v rámci našeho studia MBA a to na téma „Moderní prezentace v digitální době„. Téma více než aktuální. Koho z nás by před rokem napadlo, jak moc se naše komunikace přesune do on-line prostoru! Také i díky této zkušenosti jsme aktualizovali a upravili obsah přednášky s tím, že jsme se zaměřili právě i na specifika on-line prostoru. Nicméně většina zásad a pravidel pro veřejný projev se nemění bez ohledu na to, zda jsme našemu publiku „face to face“ nebo je vidíme jen na monitoru v on-line prostoru.

Jak se připravit na veřejný projev?

Asi nejdůležitější pravidlo je dobře se vyspat 🙂 Pokud chceme mluvit na veřejnosti, ať už je to porada, nebo představení produktu zákazníkům, slavnostní proslov, interview apod., je dobré se zamyslet nad tím, jaké jsou naše rétorické schopnosti. V první části přednášky se proto zaměříme na „technickou“ stránku – správné dýchání, hlasová cvičení, artikulaci. Dále pak na logický důraz a větný temporytmus, správné frázování, větný přízvuk. Vyzkoušíme si gymnastiku artikulačních orgánů podle Jana Přeučila. Podíváme se na pár ukázek …

Jestliže si prezentaci nepřipravujete, hrajete ruskou ruletu. Dobrá příprava vyváží nedostatek talentu.

Peter Urs Bender

Proč, co a pro koho budu prezentovat?

Před jakoukoliv prezentací ve veřejném prostoru bychom si nejprve měli klást otázky přesně v tomto pořadí: PROČ?, JAK? a teprve jako poslední by mělo padnout CO?

Proč? – jakou myšlenku chci předat, co si mají posluchačo odnést, jakou akci a reakci chci vyvolat, … Abychom si mohli odpovědět na všechny otázky, potřebujeme také vědět, kdo bude naše publikum. Pokud to jsou kolegové z naší firmy, tak to pro nás bude jednodušší. Když to však budou noví zákazníci, nebo to bude veřejné vystoupení před cizími lidmi? To už tak jednoduché nebude, protože neznáme „mentální“ modely účastníků a musíme je odhadnout.

U otázky CO? je dobré se zaměřit na leitmotiv celého projevu. A u otázky JAK? je dobré využívat vizualizaci, metafory, příběhy, …

Odhalíme tajemství prezentací Steve Jobse

Viděli jste nějaké vystoupení Steve Jobse? A víte, proč byly jeho prezentace tak úspěšné? Víte, proč bylo pro něj důležité číslo 3? Nakoukneme trochu do zákulisí a poodhalíme jeho tajemství …

Musíte najít, co máte rádi. Vaše práce naplní značnou část vašeho života a jediná možnost, jak nalézt opravdovou spokojenost, je dělat to, co považujete za skvělou práci. A skvělou práci lze dělat jen tak, že to, co děláte, máte také opravdu rádi. Pokud jste to zatím nenašli, hledejte dál. Nezůstávejte na místě.

Steve Jobs

Proč je důležitá vizualizace obsahu

Jednoduše proto, že mozek přijímá vizuálně upravený materiál 60 000x rychleji než psaný text. Vizuálním kanálem přijímáme 3x více informací, než všemi ostatními smysly dohromady. Ukážeme si, jak vizuální stránku prezentace podpořit, jaké nástroje můžeme využít – což ovšem neznamená, že byste měli u každé své prezentace všechno použít.

Specifika prezentace v on-line prostředí

To, co si můžeme dovolit při prezenční formě, musíme u on-line prostoru přizpůsobit dané akci, účastníkům, účelu a také technickým možnostem – našim i účastníků. Důležité je si uvědomit, že je potřeba upravit obsah i formu prezentace, ale také naši verbální i neverbální komunikaci. Současně je potřeba se připravit také na to, jak budeme s účastníky naší prezentace komunikovat, …

Představíme si nejznámnější platformy pro on-line komunikaci a prezentaci. Ukážeme si, jak by mělo vypadat pracoviště pro on-line prezentaci. Vyzkoušíme si některé interaktivní nástroje, např. Jamboard.

Vyzkoušíte si vlastní prezentaci?

Na závěr semináře budete mít prostor zužitkovat všechny nabyté znalosti a informace a vyzkoušet si v on-line prostoru krátkou 5 minutovou prezentaci dle vlastního uvážení. My vám k tomu nabídneme jednoduchou pomůcku Scénář prezentace, která vám umožní vydefinovat si cíl prezentace, obsah, metodu (jak budete prezentovat), pomůcky (co budete potřebovat) a samozřejmě výstup (co má být výsledkem, s čím mají posluchači odcházet – nějaké konkrétní „call to action“).

V sobotu 17. 4. 2021 v 9:00 hod se Vás těšíme.

Informace o Akademii DM, Zajímavosti
Moderní prezentace v digitální době, On-line, On-line výuka, Prezentace

Archivy

Studium MBA u nás již plně on-line
Novinky v rámci studia MBA ročník 2020/2022

Další podobné články