Hodnocení studia MBA - ředitelka školy

Hodnocení studia MBA od ředitelky školy

V aktuálním ročníku studia MBA je hned několik studentů z řad vedení škol a to jak samotní ředitelé nebo zástupci ředitelů. I když se možná nejprve zdálo, že pedagogové budou chtít svůj vlastní ročník studia MBA, tak se později ukázalo, že právě „vykročení“ mimo svojí oborovou skupinu bylo velmi přínosné, protože získají i rozhled mimo svoji „bublinu“. Proto jsme rádi, že vám můžeme přinést průběžné hodnocení naší studentky Jany S. a zároveň ředitelky školy. Tento článek navazuje na hodnocení ředitelky školy z minulého běhu z článku Český ředitel by měl být „věčným studentem“. Viz níže.

Hodnocení studia MBA

Studium MBA je vhodně zaměřené pro ředitele i další vedoucí pracovníky škol. Jsem velmi spokojená s průběhem studia. Mohla jsem absolvovat semináře na témata, která nejsou běžně v nabídce dalšího vzdělávání, navíc s velmi kvalitními lektory, výraznými osobnostmi, se kterými by bylo obtížné se jinde setkat.

Témata bývají velice dobře zpracována. Navíc jsou opravdu aktuální (digitalizace, průmysl 4.0, kyberbezpečnost, personalistika…) a mozaika seminářů je dobře složena tak, aby pokryla to, co současný ředitel nyní řeší a potřebuje. Velmi oceňuji další materiály, které jsou ke studiu k dispozici. Již jsem měla možnost je několikrát využít při řízení školy. Také mi vyhovuje to, že jsou semináře nahrávány. A to nejen z toho důvodu, že při případné nepřítomnosti nepřijdu o žádné informace, ale k nahrávkám se pravidelně vracím, mj. i při příležitosti zpracování semestrální a závěrečné práce k tomuto studiu.  

Studuji MBA studium on-line, je to pro mne velmi vhodná forma, nejen z důvodu snížení rizik při nedávné covidové pandemii, ale také ušetřím velké množství času, když nemusím na semináře cestovat, sdílím zkušenosti v prostředí, které si upravím dle svých potřeb, tím pádem mě ani nestresuje, že semináře probíhají o víkendu.

Také oceňuji, že semestrální a závěrečnou práci ke studiu mohu zpracovat na téma, které bylo řešeno v rámci studia MBA a mohu ji zaměřit prakticky tak, aby bylo možno její výstupy využít dále v praxi ve škole.

Organizační zajištění studia MBA je bezchybné, nezaznamenala jsem žádný problém, který bych musela řešit. Informace jsou snadno dostupné, vše je srozumitelné. Velkou výhodou je to, že (jednotlivé semináře DVPP) studium je akreditované MŠMT a lze jej financovat ze zdrojů na ONIV. Studium MBA mohu začínajícím i zkušeným kolegům doporučit. 

Stále je možnost se přihlásit na další ročník

Pokud váháte nad naším studiem MBA, pak nás neváhejte kontaktovat např. prostřednictvím e-mailu: info@akademie-dm.cz nebo na telefonu +420 602 735 024. Aktuálně máme již 75% kapacity pro další ročník obsazený. Na to, že další on-line ročník začíná 17.09. 2022 to vypadá, že je dostatek času se přihlásit, ale realita je taková, že přihlášky pro tento další ročník on-line studia MBA mohou být již dříve uzavřeny z důvodu naplněnosti ročníku.

Akreditace DVPP pro jednotlivé semináře je možno si zobrazit v PDF.

Informace o Akademii DM, Zajímavosti
Digitální management, DVPP, MBA, On-line, On-line výuka, Profesní studium

Archivy

Manažerská ekonomika 2022
Právo a digitální svět v roce 2022

Další podobné články