Hodnocení II. semináře na téma Age management v rámci studia MBA v Olomouci

Hodnocení II. semináře na téma Age management v rámci studia MBA v Olomouci

V tomto článku se zaměříme na hodnocení druhého semináře v rámci studia MBA v Olomouci. Tento seminář se zabýval aktuálním tématem Age managementu se zaměřením na digitální specifika moderní doby přicházejícího Průmyslu 4.0. Seminář vedla  Ing. Miroslava Maťátková, MBA, která má bohaté zkušenosti jak ze zahraniční praxe, tak i z auditování, implementace a zavádění age managementu do praxe v ČR. Proto jsme byli všichni zvědaví – někteří studenti svůj zájem o toto téma projevili i předem na facebooku Akademie digitálního managementu.

Zahájení druhého semináře studia MBA

Již v úvodu, kdy přednášející uváděla studenty do problematiky Age managementu ještě v obecné rovině, se spustila velice podnětná diskuze. Zde se projevily názory téměř 20 managerů, které vyplývaly z jejich dennodenní podnikatelské praxe. Diskuze byla velice zajímavá i vzhledem k věkovému složení současné skupiny studentů i jejich diverzifikaci co do sfér a oblastí činností.

Případové studie druhého semináře studia MBA

Řešení případových studií z Age managementu v Studiu MBA v Olomouci
Řešení případových studií z Age managementu v rámci studia MBA v Olomouci

Velice kladně byly studenty přijaty tři případové studie, kde studenti ve skupinkách hledali a navrhovali řešení případových situací z konkrétní dennodenní praxe manažera. Zde se samozřejmě projevily praktické živostí zkušenosti mnohaletých zkušených managerů a byly hned konfrontovány v rámci otevřené diskuse se zástupci mladší generace.

Potlesk na závěr druhého semináře studia MBA

Na závěr druhého semináře studia MBA zazněl spontánní potlesk jako poděkování studentů za velice dynamickou a atraktivně podanou přednášku. Při závěrečném hodnocení zaznělo několik velice inspirativních shrnujících názorů a závěrů – některé z nich uvádíme níže:

  • mladá generace aktuálně nastupující do praxe nerada přijímá odpovědnost a brání se jí,
  • s řešením problematiky věkové diverzity se setkává a po svém intuitivně ji řeší každá firma, jen to nenazývá age managementem,
  • v rámci diskuze padl i inspirativní návrh použití „vizualizací informací“ při jednání ve vícegeneračním týmu.

Krátké video po ukončení semináře

Fotografie z průběhu semináře

Informace o Akademii DM
Age management, MBA, Miroslava Maťátková, ProEduCo, Průmysl 4.0

Archivy

Age management – další seminář v rámci profesního studia MBA
Představení partnera akademie Image Lab

Další podobné články