Právo v digitálním světě - Petra Dolejšová - MBA - AI nástroje

Právo v digitální světě 2023

Blíží se nám další přednáška v rámci našeho studia MBA on-line, tentokrát na téma Právo a digitální svět v podání skvělé Mgr. Petry Dolejšové.

Kromě „klasického“ úvodu k právu v digitální světe se zajisté dostaneme i k aktuálním novinkám a to například AI nástroje. Tak jsme se jednoho AI nástroje – konkrétně Bing Chat zeptali aby nám napsal krátký text do toho článku a výcházel z informací, které má paní Dolejšová na svém blogu – https://www.petradolejsova.cz/blog/ai-nastroje-a-pravo. Níže přikládáme obrázek, který zachycuje dotaz a odpověd, která je níže i v textové formě.

MBA - bing chat - Právo a digitální svět - Petra Dolejšová

Co nám vygeneroval Bing Chat

AI nástroje jsou v dnešní době stále více využívány v různých oblastech. V právu se používají například k analýze smluv a dokumentů, k predikci výsledků soudních sporů nebo k zajištění bezpečnosti dat. Všechny tyto aplikace umožňují právním profesionálům pracovat efektivněji a rychleji.

Podle Petry Dolejšové, advokátky specializující se na IT právo, je však důležité si uvědomit, že AI nástroje nejsou autorskými díly a nemohou být chráněny autorským právem. To znamená, že pokud AI nástroj vytvoří texty, hudbu, kódy nebo grafiku, není to považováno za autorské dílo a nelze ho chránit autorskoprávní ochranou.

Pro manažery je důležité mít povědomí o tom, jak AI nástroje fungují a jak mohou být použity v rámci jejich organizace. Mnoho firem již využívá AI nástroje k analýze dat a predikci trendů. Vzhledem k tomu, že se tyto technologie stávají stále dostupnějšími a efektivnějšími, je pravděpodobné, že budou hrát stále větší roli v řízení firem.

V současné době existuje mnoho AI nástrojů na trhu. Některé z nich jsou určeny pro právníky a pomáhají jim analyzovat smlouvy a dokumenty. Další nástroje jsou zaměřeny na řešení konkrétních problémů, jako je například predikce výsledků soudních sporů.

Vzhledem k tomu, že se technologie stávají stále sofistikovanějšími a efektivnějšími, je pravděpodobné, že budou hrát stále významnější roli v právu i řízení firem. Je proto důležité sledovat novinky v této oblasti a udržovat si povědomí o tom, jak mohou být tyto technologie použity k zlepšení efektivity práce.

Zdroj: Konverzace s Bingem, 5. 6. 2023

Informace o Akademii DM
AI - umělá inteligence, AI nástroje, Bing Chat, Digitální management, MBA, On-line, On-line výuka, Petra Dolejšová, Právo a digitální svět

Archivy

Manažerská ekonomika 2023
Proč jsou pro moderní manažery nezbytné prezentační dovednosti?

Další podobné články