Právo a digitální svět - 2024 - Petra Dolejšová

Právo a Digitální svět: Nezbytnost právních aspektů pro manažery

V digitálním věku se role práva stává klíčovou pro manažery různých pozic. Nejenže je právní rámec nezbytný pro ochranu společnosti před riziky a konflikty, ale také pomáhá definovat strategie v digitálním světě. Manažeři se musí naučit, jak efektivně komunikovat s právníky a jak integrovat právní aspekty do svého rozhodovacího procesu.

Právo a digitální svět jsou i v roce 2024 nerozlučně spojeny. Rozvoj technologií a digitalizace podnikání přináší nové právní výzvy a potřeby. Manažeři se musí naučit správně interpretovat a aplikovat právní předpisy, aby minimalizovali rizika a zajišťovali soulad s platnými zákony.

Jedním z klíčových aspektů práva v digitálním světě je ochrana osobních údajů a dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, jako je GDPR. Manažeři musí mít povědomí o právních povinnostech týkajících se sběru, zpracování a uchovávání osobních údajů a zajistit, aby jejich společnost dodržovala tyto předpisy.

Dalším důležitým aspektem je duševní vlastnictví a autorská práva. V digitálním prostředí je ochrana duševního vlastnictví klíčová pro ochranu firemních aktiv a inovací. Manažeři musí být obeznámeni s autorskými právy, ochrannými známkami a patenty a zajistit, aby jejich společnost respektovala práva ostatních.

Manažeři mají také důležitou roli při řešení právních sporů a konfliktů. Jejich schopnost komunikovat s právníky a vyjednávat v právních záležitostech může mít zásadní vliv na výsledek sporu a ochranu zájmů společnosti.

Přednáška „Právo a digitální svět“ vedená Mgr. Petrou Dolejšovou, Osobností českého digitálu za rok 2023, je skvělou příležitostí pro manažery získat ucelený vhled do právních aspektů digitálního světa a naučit se, jak správně integrovat právní záležitosti do svého rozhodovacího procesu. Již tuto sobotu pro naše studenty MBA.

Informace o Akademii DM
Digitální management, GDPR, MBA, On-line, On-line výuka, Petra Dolejšová, Právo a digitální svět

Archivy

Termíny seminářů II. semestru ročníku 2023/25
Využití 3D technologií v moderním podnikání

Další podobné články