Manažerská ekonomika 2023

Manažerská ekonomika 2023

Brzy nás čeká další přednáška v rámci našeho studia MBA a to na téma Manažerské ekonomiky v podání majitelky a ředitelky Ing. Jáčové z UOL účetnictví. Tak si pojdme naladit na ekonomické téma. V digitální době se podnikatelské prostředí neustále vyvíjí a transformuje. Pro manažery je stále důležitější mít nejen silné vedení a organizační schopnosti, ale také solídni znalosti z ekonomie. Tento článek se zaměřuje na důležitost, proč by manažeři měli mít v digitální éře povědomí o ekonomických aspektech.

Důvody proč by se měl manažer orientovat v ekonomice

Prvním důvodem je rychlost a dynamika digitálního prostředí. Digitální technologie a inovace změnily způsob, jakým podniky fungují. Podniky se zapojují do globální konkurence, ať už prostřednictvím online obchodu, digitálního marketingu nebo využíváním analytiky dat. Manažeři s ekonomickými znalostmi jsou schopni lépe porozumět těmto procesům, analyzovat obchodní modely a strategie a efektivně reagovat na změny.

Dalším důvodem je optimalizace zdrojů a rozhodování. Znalost ekonomie umožňuje manažerům lepší porozumění vztahu mezi náklady a přínosy, alokaci zdrojů a plánování. V digitálním prostředí je nezbytné efektivně spravovat dostupné zdroje a zároveň identifikovat nové příležitosti. Ekonomické znalosti umožňují manažerům provádět analýzy návratnosti investic, hodnotit tržní potenciál a přizpůsobit strategii firmy tak, aby se lépe přizpůsobovala rychle se měnícím podmínkám.

Třetím důvodem je schopnost plánovat a řídit inovace. Digitální transformace přináší neustálé inovace a změny. Manažeři s ekonomickým povědomím jsou schopni posoudit tržní potenciál nových technologií a inovací a přispět k jejich úspěchu. Rozumění ekonomickým principlům pomáhá manažerům vyhodnotit přínosy a rizika spojená s inovacemi a lépe plánovat jejich zavádění.

Čtvrtým důvodem je schopnost strategického rozhodování. Manažeři musí být schopni formulovat a realizovat dlouhodobé strategie, které posilují konkurenceschopnost a udržitelnost firmy. Znalost ekonomických konceptů, jako je konkurenční analýza, strategické plánování a financování, jim umožňuje lépe posoudit konkurenční výhody a vytvořit efektivní strategie, které budou přinášet dlouhodobý úspěch.

V digitální době je znalost ekonomie pro manažery nezbytná. Pomáhá jim porozumět a reagovat na rychlé změny, optimalizovat zdroje, plánovat inovace a strategicky rozhodovat. Manažeři s ekonomickým povědomím jsou schopni vést své organizace ke konkurenční výhodě a udržitelnému růstu v digitálním prostředí. Proto je důležité, aby manažeři investovali do svého vzdělávání v oblasti ekonomie a udržovali si relevantní znalosti a dovednosti.

Informace o přednášející

Ing. Jana JÁČOVÁ

  • Ředitelka a zakladatelka největší účetní firmy v České republice, UOL Účetnictví.
  • Se svým týmem poskytuje komplexní účetní a daňový servis tisícům firmám v Česku i na Slovensku. Do pěti let chce vybudovat miliardovou společnost.
Informace o Akademii DM
Digitální management, Jana Jáčová, Manažerská ekonomika v digitálním prostředí, MBA, On-line, On-line výuka, UOL účetnictví

Archivy

Kyberbezpečnost 2023
Právo v digitální světě 2023

Další podobné články