Český ředitel by měl být „věčným studentem“

Český ředitel by měl být „věčným studentem“

V dnešním článku se svým pohledem na naše studium MBA podělí paní ředitelka ZŠ – Mgr. Hana Ginterová, MBA, která je rovnež absolventkou našeho studia a jsme velmi rádi, že nám napsala následující text.

Ač se to z některých mediálních sdělení může zdát nepravdivé, má současné české školství v mnoha směrech vysokou úroveň a v rámci zemí OECD také řadu prvenství. Jedním z nich je nejvyšší míra autonomie řízení škol jak po stránce koncepční, tak ekonomické. Ředitel školy zastává řadu rolí, které se rychle střídají během jednoho pracovního dne. Je lídrem pedagogického procesu, což je role nejvíce veřejná, neboť v ní vstupuje do vztahu ke svým kolegům, žákům a jejich rodičům. Kromě toho je ale zatěžován plněním úkolů z mnoha dalších oblastí jako je právo, ekonomika, provoz školy a další.

Pokud přijmeme myšlenku, že kvalita školy je přímo úměrná kvalitě práce ředitele, musí dobrý ředitel s převzetím školy převzít zodpovědnost i za svůj vlastní profesní rozvoj. Naše vzdělávací soustava však paradoxně svým ředitelům mnoho příležitostí k dalšímu vzdělávání neposkytuje. Času je žalostně málo a prioritních oblastí, na které je potřeba se zaměřit tak mnoho.

V oblasti řízení školy pracuji více než 20 let a za tu dobu jsem pochopila, že opravdový smysl mohou mít pouze koncepčně propracované vzdělávací programy reagující na aktuální potřeby doby. Takovým programem bylo pro mě studium MBA nabízené Akademií digitálního managementu.

Co jsem ocenila především na studiu MBA

  • Jednotící prvek celého studia a všech jeho tematických přednášek a workshopů – kompetence managera v digitální době. Studium jsem ukončila v čase, kdy se o nové digitální strategii ve školství zatím jen mluvilo, ale na převratné změny ve vzdělávání, které posunuly vnímání využívání digitálních technologií k výuce, jsem byla v mnohém připravena.
  • Výběr lektorů jako osobností úzce spojených s praxí a nabízejících kromě ucelené teorie také praktické workshopy v autentickém prostředí.
  • Propracovaný studijní systém, zejména časově zvládnutelné a dopředu naplánované termíny setkání, jasně definované podmínky studia a požadavky na výstupní práce.
  • Ověřené kontakty na odborníky, instituce a organizace, které se danou problematikou zabývají.
  • Odkazy na další podpůrné materiály a literaturu, díky kterým je možné si téma dále prohloubit.
  • Přesah do osobního života.
  • V neposlední  řadě kvalitní studijní zázemí a příjemné prostředí.

Pokud byste měli dotaz ke studium MBA nebo jestli je vhodné naše studium MBA i pro vedoucí pracovníky ve školství, tak se nám neváhejte zeptat přes e-mail info@akademie-dm.cz nebo přes kontaktní formulář.

Zajímavosti
Digitální management, DVPP, MBA, On-line, On-line výuka, Profesní studium, Ředitel, Školství, Vedoucí pracovník

Archivy

Nejčastější dotazy nových studentů MBA
Age management z digitálního pohledu 2021

Další podobné články