Studium MBA - ročník 2022/2024 - plně obsazen

Úspěšné zahájení MBA 2022 – máme plno

S potěšením můžeme konstatovat, že se nám i v této těžké době podařilo naplnit plnou kapacitu aktuálního běhu studia MBA. Jedná se již tedy o celkově 5tý ročník našeho studia MBA. Jednoznačně můžeme konstatovat, že forma on-line, se kterou již realizujeme od roku 2020 se osvědčila.

Jednoznačné vítězství on-line formy studia MBA

Jak vidíme z reálného zájmu manažerů právě o formu on-line studia, jednoznačně tato forma u časově vytížených manažerů vítězí. I díky tomu se nám přihlašují i zájemci o studiu jak z Evropy, tak i ze zámoří. Již v minulém ročníku studovala u nás skupinka slovenských občanů, která se v tomto ročníku významně rozrostla. Ze zámoří máme i studenta z Austrálie, kde jsme před jeho přijetím důkladně testovali kvalitu přenosu on-line výuky až na druhou polokouli. Co se týče vzdálenosti, asi už nemůžeme realizovat výuku do vzdálenější destinace.

Rekordní počet studentů

V tomto ročníku máme rekordní počet studentů, blížící ke třicítce. V minulém ročníku jsme měli 24 studentů a v „pandemickém“ roku jich bylo 19. Dalším důvodem narůstajícího počtu předpokládáme, že je i velice atraktivní téma studia „Digitální kompetence manažera„.

Samozřejmostí je kvalitní e celostátně erudovaný lektorský tým odborníků z praxe i s pedagogickými zkušenostmi. A zde bych rád připomněl i motto Akademie digitálnímo managementu „Z praxe pro praxi„, pod kterým se právě skrývá celá filozofie a prioritní zaměření na praktické využití v práci manažera.

Na závěr

Na závěr bych rád poděkoval našim partnerům, kterých si vážíme za pomoc jak s realizací, tak i s propagací našeho studia MBA. Pro případné další zájemce o studimu MBA 2023 i o prestižní titul MBA připravujeme již 6. ročník studia se zahájením 30.9.2023.

Pro přihlášené do 31.12.2022 držíme stále stejnou cenu studia – NEZDRAŽUJEME.

Informace o Akademii DM
Digitální kompetence, Digitální management, MBA, On-line, On-line výuka, Profesní studium

Archivy

První přednáška ročníku 2022/2024
Age management z digitálního pohledu v roce 2022

Další podobné články