Age management 2023 MBA Matatkova

Age management z digitálního pohledu 2023

Česká republika prochází demografickou změnou, jejíž následkem je stárnutí a úbytek pracovní síly. Pro zachování konkurenceschopnosti a udržitelnosti z hlediska pracovní síly ekonomika nevyhnutelně směřuje k vyšší digitalizaci, robotizaci a automatizaci. Velký vliv na jednotlivé generace má také nástup umělé inteligence (AI). A to nejen na pracovní aspekty, ale také na vzdělání, zdravotní péči, zábavu a na každodenní život. Vzhledem k rychlému vývoji technologií je důležité, aby všechny generace byly schopny adaptovat se na tyto změny. Učit se novým technologiím a umět i využívat AI k dosažení cílů svých dovedností a potřeb.

Rozvoj technologií a umělé inteligence klade na všechny stále větší požadavky měnícího se trhu práce. Jedním z účinných nástrojů, jak čelit těmto změnám, je uplatňování principů age managementu.

Age management v roce 2023

Age management neboli, řízení lidí podle věku, není jenom o komunikaci, i když komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů, spolu s tolerancí a vzájemným respektem. Age management zahrnuje i zvýšení pracovní schopnosti, výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců. Pro porozumění jednotlivých generací je nutné znát jejich hodnoty, postoje, potřeby, charakteristiky a specifika. V současné době jsou na pracovišti již týmy složené až ze čtyř generací. Od kterých se očekává týmová práce a společné plnění úkolů. Všímáte si drobných odlišností v jejich výkonu či myšlení?

V tomto bloku budeme diskutovat o aktuálním vývoji a novinkách v oblasti Age managementu a jeho zavádění do firem. Získáte přehled o tom, jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn. Budeme vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, budeme společně pracovat a objevovat Age management.

S přibývajícími technologickými možnostmi jsou dnešní online diskuse nejen efektivním způsobem sdílení informací, ale také prostředkem propojení lidí z různých koutů světa. Těšíme se, že se do takového diskusního prostředí přidáte a přispějete svými myšlenkami, zkušenostmi a názory. Společně můžeme prozkoumat nové perspektivy, objevovat inspiraci a zkoumat různé témata.

Bez ohledu na fyzickou vzdálenost můžeme sdílet své názory, dotazovat se a vybízet další k rozvoji hlubších diskusí. Buďme otevření novým myšlenkám, respektujme názory druhých a společně budujme inteligentní a interaktivní online komunitu.

Těšíme se na naši společnou online diskusi!

Termíny dalších seminářů I. semestru najdete v našem článku ohledně termínu prvního semestru.

Přihlásit se ještě můžete na stránce přihláška ke studium. Případně můžete svůj dotaz poslat na e-mail info@akademie-dm.cz nebo nám zavolat na číslo +420 602 735 024.

Informace o Akademii DM
Age management, Digitální kompetence, Digitální management, MBA, Miroslava Maťátková, On-line, On-line výuka, Profesní studium

Archivy

Zahájení MBA studia: Termíny a témata seminářů pro I. semestr
Digitální kompetence v práci manažera v roce 2023

Další podobné články