Age management - 2021 - Maťátková

Age management z digitálního pohledu 2021

V dnešním článku se podíváme na naše další téma a to Age management, která vede Ing. Miroslava Maťátková, MBA. Paní lektorka si pro vás připravila následující text jako „ochutnávku“ o čem bude tato přednáška/seminář.

Age management neboli řízení lidí podle věku je téma více než aktuální. Postoje firem a jejich manažerů k age managementu jsou velmi různé. Záleží na tom, zda se jedná o velké korporátní společnosti, dceřiné společnosti zahraničních firem, malé a střední společnosti, státní správu, neziskové organizace aj. Není možné nastavit jednotný přístup. Je ale nutné se na stárnutí populace a mezigenerační spolupráci cíleně připravovat a pracovat na výchově svých manažerů a zaměstnanců. Doba je velmi progresivní, zároveň však poslední dobou plná překážek ale i výzev. Doba covidová firmám a manažerům ukázala, že je reálné pracovat s mezigeneračními týmy velmi flexibilně.

V době nouzových stavů se firmy musely naučit komunikovat převážně online. Museli to zvládnout všichni bez rozdílu věku. Nebylo to vždy jednoduché. Ukázalo se, že manažeři museli v některých případech přizpůsobovat komunikaci a pracovní nasazení s ohledem na potřeby a schopnosti zaměstnanců různých generací. Každá generace se s touto situací vypořádala po svém. Zástupci mladé generace „Y“ a „Z“ aktivně hledali nové možnosti a nové aplikace pro zjednodušení své práce. Starší generace „Baby boomers“ a „Builders“ byly „hozeny“ do světa online. Stala se z toho nutnost i pro ty, kteří celý život odolávali online světu a v práci používali nejnutnější digitální znalosti.

Po zrušení nouzových stavů zůstaly online meetingy a zůstal více zastoupen online svět. Zaměstnanci se většinou vrátili do svých kanceláří, ale firemní kultura, týmová spolupráce a komunikace se již na úroveň před covidem nevrátila. I zde má mince dvě strany, i tyto změny mají své výhody a nevýhody, o kterých budeme komunikovat.

Mnoho manažerů musí své týmy a interní komunikaci znovu nastavovat, a to se zakomponováním získaných a osvědčených zkušeností i z online prostředí. Týmy, jejich komunikace a spolupráce většinou prochází restartem, a to buď přirozeně nebo za podpory vedení firem a svých manažerů.  

Age management není jenom o komunikaci

Age management neboli řízení lidí podle věku není jenom o komunikaci, i když komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů, spolu s tolerancí a vzájemným respektem. Age management zahrnuje i zvýšení pracovní schopnosti a výkonnosti svých zaměstnanců. Pro porozumění jednotlivých generací je nutné znát jejich hodnoty, postoje, potřeby, charakteristiky a specifika. Nezapomeňme, že v současné době jsou na pracovišti již běžné týmy složené až ze čtyř generací, od kterých se očekává společné plnění úkolů.

Vedení a řízení multigeneračních týmů je nová výzva pro všechny vedoucí pracovníky a manažery. V tomto bloku si budeme si povídat o tom, jak se tyto týmy řídí a vedou, jak by mělo vypadat funkční a efektivně výkonné multigenerační pracoviště. Jak využít zkušenosti starších kolegů. Proč je důležitý audit age managementu. Proč se v poslední době úspěšně aplikuje mentorink a stínování, jejich výhody a základní pravidla pro správné využívání. Proč se vyplatí zaměřit se na potřeby svých zaměstnanců.

V našem bloku budeme všechny důležité nástroje probírat, budeme vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, budeme společně pracovat a objevovat age management.

Těším se na společnou online diskusi.

Informace o Akademii DM
Age management, Digitální management, generace Y, generace Z, MBA, Mezigenerační, On-line, On-line výuka, Řízení lidí, Vedení lidí

Archivy

Český ředitel by měl být „věčným studentem“
Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0 – 2021

Další podobné články