mezinárodní konference BRNO PRŮMYSL 4.0

Zúčastnili jsme se mezinárodní konference BRNO PRŮMYSL 4.0

Dne 22. ledna 2019 se v Brně odehrál již 3. ročník mezinárodní konference BRNO PRŮMYSL 4.0, které jsme se zúčastnili s naší Akademií. Díky členství naší mateřské organizace Počítačové služba s.r.o.Regionální hospodářské komoře Brno a naší dlouhodobé spolupráci v oblasti vzdělávání, jsme měli tu čest se prezentovat na této významné již i mezinárodní konferenci.

Na této konferenci bylo reprezentativní zastoupení významných hráčů na poli Průmyslu 4.0, kteří jsou zaměřeni buď na výrobu, zavádění či poradenství právě myšlenek a postupů v oblasti Průmyslu 4.0.

Konference Průmysl 4.0 – struktura účastníků

Konference se zúčastnilo více jak 200 účastníků z nejrůznějších oblastí:

 • 156 účastníků bylo z firemního prostředí
 • 32 účastníků bylo z univerzitního prostředí
 • 12 účastníků bylo z asociací nebo agentur
 • 19 účastníků bylo z ostatních oblastí

Konference Průmysl 4.0 – mezinárodní zastoupení

Konference se zúčastnili zástupci nejen z České republiky (211), ale i ze Slovenska (15), Rakouska (7) a Německa (4).

Konference Průmysl 4.0 – naše účast

Naším prvořadým zájmem byla prezentace našeho studia MBA zaměřeného právě na digitální kompetence manažera, které plánujeme otevřít teď na jaře i v Brně, což bylo tématicky plně v souladu se zaměřením této konference. V rámci naší účasti jsme měli několik dvoustranných jednání se zástupci významných hráčů na tomto poli. Jednalo se jak o výrobce z oblasti IoT, tak i z oblasti celostátních institucí propagujících a podporujících oblast Průmyslu 4.0 .

Náš rollbanner na konferenci Průmysl 4.0 v Brně

Celá řada přednášek a vystoupení se nesla v jednom základním duchu – prezentace případových studií, neboli dobrých příkladů z praxe. Jednoznačně se ukazuje, že toto téma Průmyslu 4.0 již naše české firmy uchopily a začínají mít konkrétní zkušenosti s implementací. Je nutno ale podotknout, že velká převaha příkladů zavádění Digitalizace byla z oblasti Automotiv či jejich dodavatelů.

V jednotlivých přednáškách a vystoupení bylo odpovězeno na řadu otázek, např.:

 • Jak na digitální strategii?
 • Industrial IoT Architecture (Cloud, Edge, Sensor)
 • Klíčové faktory při zavádění Průmysl 4.0.
 • Digitální služba 4.0 , Digitální pracoviště 4.0
 • Inovativní algoritmy nad centrálními daty
 • Prediktivní a preventivní údržba a řada dalších.

Zazněly úspěšné příklady Digitalizace – Průmysl 4.0

 • Návrhy na konkrétní řešení, např. flexibilní automatizace, Inovační projekty, Analýzy,…
 • příklady uplatnění digitálních virtuálních dvojčat, virtuálních modelů i virtuálních senzorů až po chytrý výrobek

Proč jsme se zúčastnili konference?

Naše profesní studium MBA je zaměřeno i na digitální kompetence manažerů. Proto sledujeme aktuální trendy, abychom je mohli představit i našim studentům.

Pokud Vás toto téma zajímá, můžeme Vám nabídnout profesní studium MBA i v Brně a to od dubna letošního roku.

Přihlásit se ke studiu se můžete na této stránce.

Můžete se podívat i na další články týkající se již zrealizovaných seminářů studia MBA v Olomouci.

Informace o Akademii DM
Brno, IoT, Průmysl 4.0

Archivy

Zdravý životní styl manažera v digitální době – Dalibor Pastucha (ReFit)
Nový významný partner studia MBA v Brně

Další podobné články