Zdravý životní styl manažera v digitální době

Zdravý životní styl manažera v digitální době – Pavol Jablonický

V sobotu 19. 1 . 2019 proběhne další seminář studia MBA v Olomouci na téma „Zdravý životní styl manažera v digitální době – fyzická kondice manažera“. Seminář je rozdělen na dvě části, z nichž ta praktická proběhne dopoledne v posilovně Profi studio Jablonický a to přímo pod vedením Pavola Jablonického – podrobnější informace o lektorovi najdete na našem webu studium MBA – Lektoři.

Bavit se o fyzické kondici manažerů bez praktických ukázek a bez možnosti vyzkoušet si některé ze cviků by asi nemělo moc velký význam. Proto jsme se s panem Jablonickým domluvili na možnosti realizovat tuto část semináře přímo v jeho posilovně v Olomouci.

Pavol Jablonický se prakticky celý život pohybuje v oblasti sportu – ať již jako aktivní sportovec, tak také jako trenér a lektor. Mezi jeho klienty najdeme nejen nadšence pro kulturistiku, které připravuje na soutěže, ale také celou řadu manažerů, majitelů firem, lékařů, právníků atd. Protože je naše studium MBA zaměřeno především na manažery – a to muže i ženy – směřovali naše dotazy především na tuto cílovou skupinu.

Pane Jablonický, proč je podle Vás důležité, aby měl manažer dobrou fyzickou kondici?

Každý manažer, který jedná a komunikuje s lidmi ve firmě i mimo firmu, by měl dobře a zdravě vypadat. K tomu potřebuje mít i odpovídající fyzickou kondici. I staří Řekové preferovali soulad tělesné a duševní krásy a dokonalosti, kterou představoval pojem Kalokagathia.

Jaké jsou nejčastější potíže, na které si manažeři stěžují?

Obecně všichni, kdo celý den sedí v kanceláři nebo v autě, mají problém s prokrvením dolních končetin. Takže se potřebují „protáhnout“. Bolí je záda, hlava, … Jsou často ve stresu a z toho plynou další fyzické a fyziologické problémy. Pro tuto skupinu je vhodné především silové cvičení, kdy dochází k zátěži celého těla. I když sedíte, zapojujete svaly např. břicha. Z toho vyplývá, že je nutné cvičit všechny partie těla, nejen ty, o které nám jde nejvíce. 

Pokud někdo dlouho nebo vůbec necvičil, jak by měl podle Vás začít?

Jak jsem již uvedl, obecně je vhodnější zvolit silovou formu tréninku, kdy můžeme zapojit celé tělo – svaly i šlachy. Pokud někdo nemá zkušenosti v posilovně, je dobré se alespoň ze začátku domluvit trenéra. Ten by mě nejen provést základní diagnostiku – zjistit, jaké dispozice, případně, indispozice klient má a připravit mu tréninkový plán. Cvičení pod dohledem trenéra má výhodu v tom, že tempo a celý tréninkový plán je přizpůsoben klientovi. To je velmi důležitý aspekt – cvičení by nemělo probíhat ve stresu, mezi jednotlivými cviky by měl klient mít přestávky. Při výběru trenéra si dejte pozor na to, jaké on sám má praktické zkušenosti se cvičením, jaké má znalosti z oblasti anatomie, stravy atd. Zda má všechno, co prezentuje, prakticky vyzkoušeno – ne jen načteno z internetu a diskusí. Více než kde jinde, jsou zde důležité i reference jeho klientů.

Proč je podle Vás cvičení v posilovně pro manažery vhodnější?

Jak již bylo řečeno, je potřeba procvičit všechny svalové partie, nejen ty, o kterých si myslíme, že jsou problémové. Z tohoto důvodu je silové cvičení vhodnější. Umožňuje zpevnit svaly a tím docílit zlepšení držení celého těla. Cvičení je tak komplexnější. U každého tréninku je pak možné se střídavě více zaměřit např. na záda, ruce, nohy, atd.

Je nějaký rozdíl mezi trénováním mužů a žen? Vidíte nějaký rozdíl při trénování různých věkových skupin?

Rozdíl je snad pouze v tom, že muži chtějí mít více vyrýsované svaly a ženy chtějí většinou redukovat svoji hmotnost. Jak jsem již uvedl, pro každého klienta se vypracovává speciální tréninkový plán, který respektuje případné zdravotní omezení a v tomto směru věk nemusí hrát žádnou roli. Důležitý je skutečně jen zdravotní stav a fyzická kondice.

Ženy se většinou bojí v posilovně cvičit s činkami a na strojích, protože mají obavy, že jim narostou velké svaly. Je tomu skutečně tak?

Ženy mají jiné fyzické předpoklady než muži, takže na to, aby se jim výrazně zvětšily svaly, by musely skutečně hodně cvičit a pracovat s velkými váhami. Při běžném tréninku jim nic takového nehrozí J Naopak u silového tréninku dochází k redukci tuků a k postupnému zpevňování svalů. U silového tréninku je nutné brát v potaz to, že se postupně buduje svalová hmota, takže na váze změna viditelná být nemusí, ale změna bude v úbytku centimetrů. Je viditelný rozdíl mezi ženou vážící 60 kg, která necvičí a má celkově ochablé svaly a ženou vážící 80 kg, která je cvičením zpevněná. Ve druhém případě může tato žena vypadat ve výsledku podstatně lépe. Po tréninku může dojít k zavodnění svalů, kdy se tímto způsobem vlastně chrání svaly po zátěži, takže krátkodobě mohou mít ženy pocit, že se jim svaly „zvětšily“.

Jak často, tj. kolik hodin týdně, by se měli manažeři věnovat cvičení?

To je velmi individuální. Vždy záleží na tom, co klient požaduje a jak je schopen si čas zorganizovat. Mám mezi klienty majitele firem, kteří trénují každý den – ráno nebo odpoledne, podle jejich možností. Náročnost a rozsah tréninku se vždy upravuje podle jejich aktuální fyzické i psychické kondice. Jsou klienti, kteří preferují tréninky velmi brzy ráno (i kolem 6 – 7 hodiny) a poté jdou do práce. Jiným vyhovuje trénink až odpoledne nebo pozdě večer. Denní doba nehraje v tomto ohledu žádnou roli. Samozřejmě, že je vhodnější věnovat se cvičení vícekrát týdně, ale pokud Vám to pracovní rozvrh dovolí jen jednou týdně, i tak je to lepší než nic. V každém případě se při cvičení vyplavují endorfiny, které pomáhají zmírňovat stres a napětí a tím přispívají ke zlepšení nejen fyzické, ale i psychické pohodě každého z nás.

Jaká by byla Vaše rada na závěr?

Nebát se a začít cvičit – třeba s kamarádem nebo kamarádkou. Nastavit si pravidelný režim, kdy se cvičení budete věnovat. Nečekat, že se změny projeví hned – je to otázka několika měsíců. Se cvičením souvisí i úprava stravy – není potřeba vymýšlet speciální diety. Stačí jíst 3x denně, trochu u jídla přemýšlet a jíst tehdy, když máte hlad a ne chuť J A ještě malá poznámka na konec – nešetřete na oblečení, ve kterém sportujete. Ze cvičení budete mít určitě lepší požitek (i vaše okolí), když si pořídíte odpovídající sportovní oblečení – výběr je dnes opravdu veliký a nemusí se jednat zrovna o značkové oblečení J

S panem Pavolem Jablonickým jsme se vedli rozhovor více jak hodinu a nakonec jsme do písemné podoby zachytili jen ty nejpodstatnější informace.

Informace o Akademii DM
Jablonický, MBA, Olomouc

Archivy

Na jaře 2019 zahajujeme další běh studia MBA – tentokrát v Brně
Zdravý životní styl manažera v digitální době – Dalibor Pastucha (ReFit)

Další podobné články