Obhajoby MBA ročníku 2021-2023

Závěrečné obhajoby ročníku 2021/23

Na přelomu konce března a začátku dubna proběhlo několik termínů závěrečných obhajob ročníku 2021/23. Obhajoby jsme realizovali ve dvou variantách a to prezenčně a on-line. Potěšilo nás, že většina účastníků byla ochotna absolvovat cestu do Olomouce a zúčastnila se prezenční varianty obhajob. Výsledný poměr byl 2/3 prezenčně a 1/3 online.

Rozdíly mezi on-line a prezenční obhajobou

Zásadní rozdíl mezi oběma formami obhajob byl v zapojení ostatních studentů. Při prezenční formě bylo časté, že se ostatní (přihlížející) studenti dotazovali obhajovatele, který prezentoval svoji závěrečnou práci. Nebylo výjimkou, kdy se nad tématy otevřela živá diskuse. Do značné míry můžeme konstatovat, že k diskusi přispěla i velice zajímavá a profesionálně vypracovaná témata závěrečných prací. O tuto bohatou diskuzi jsme byli v on-line formě trochu ochuzeni, i když i v této formě svým rozsahem menší diskuse probíhala.

On-line formu využili naši slovenští studenti a studenti se vzdálenějších částí ČR, kde je důvod jasný a stále více významný, tj. úspora času na dojíždění. Právě u manažerů jsme v posledních letech jasně svědky nárůstu trendu využívání on-line vzdělávání.

Obhajoba MBA - 2023

Témata závěrečných prací studia MBA

Jak uvádíme výše k bohaté diskusi v rámci obhajob závěrečných prací také přispěla témata závěrečných prací a jejich odborné zpracování studenty MBA. Vítězem v parametru rozsahu práce zvítězila paní ředitelka ZŠ, která pracuje ve školství již více jak 30 let z toho 15 let na pozici ředitelky. Její práce měla celkem 189 normo stran textu a stala se vítězkou za celých 5 ročníků našeho studia MBA. Z čehož 118 stran byla samostatná práce a přílohy byly cca 60 stran a zbytek zdroje, seznam literatury a odkazů. Tématem nebylo nic jiného než „Personalistika a digitální době a rozvoj potenciálu lidí v současné škole.“

Závěrečné práce z oblasti školství

Rádi zde uvedeme některé další podobně kvalitní práce z řad spolužáků „ředitelů základních a středních škol„. Obhajované práce na následující témata (názvy prací):

 • Využití 3D technologií v zájmovém vzdělávání – (86 stran)
 • Implementace 3D tisku a 3D modelování do výuky na gymnáziu XY – (44 stran)
 • Proces digitální transformace a vliv digitálních procesů na edukaci a učitele škol – (67 stran)
 • Implementace systému řízení kvality na základní škole – (53 stran)
 • Digitalizace procesu přijímacího řízení na středních školách – (52 stran)
 • Digitální gramotnost pedagogů X základní školy Y – (68 stran)
 • Koncepce rozvoje digitální gramotnosti a kompetencí pedagogů základních škol – (55 stran)
 • Zavedení Age managementu do ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – (52 stran)

Uvádíme zde jen něktré práce, nejedná se tedy o úplný výčet z oblasti školství.

Závěrečné práce z firemní sféry

Opět uvedeme jen některé práce, které podnítily diskusi při jejich obhajobách:

 • Zavádění projektového managementu ve společnosti XY – (56 stran)
 • Strategie společnosti v rámci digitálního marketingu – (45 stran)
 • Multigeneračné tímy (Nástroje riadenia, Kompetencie, Komunikácia AI) – (62 stran) – slovenský student
 • Pr(á)vní kroky spojené se začátkem podnikání v e-commerce – (44 stran)
 • IT bezpečnost firmy – (59 stran)
 • Digitalizace interních procesů konkrétního podnikatelského subjektu – (63 stran)
Obhajoby MBA - 2023 - 1

Uvádíme zde jen některé závěrečné práce. Celkem studium MBA ročníku 2021/23 ukončilo 29 studentů (manažerů). A již nyní se těšíme na práce dalších 30 studentů, kteří aktuálně studují a budou své práce obhajovat na jaře 2024.

Nový ročník

Další ročník našeho studia MBA se zaměřením na digitální komptence manažerů začíná 30. 9. 2023, takže na jednu stranu ještě máte čas se přihlásit, ale na druhou stranu nemůžeme garantovat, že např. v září ještě budou volná místa, protože nám přihlášky přichází již do začátku tohoto roku. Takže, kdo chcete mít jistotu „svého“ místa, tak se přihlaste na stránce přihláška nebo pomocí e-mailu na info@akademie-dm.cz.

Informace o Akademii DM
Digitální kompetence, Digitální management, MBA, Obhajoby, Olomouc, On-line, On-line výuka, Profesní studium, Závěrečné práce

Archivy

3D technologie – workshop a blížící se přednáška
Kyberbezpečnost 2023

Další podobné články