Age management z digitálního pohledu v roce 2022

Age management z digitálního pohledu v roce 2022

Již tuto sobotu náš čeká další seminář v rámci aktuálního ročníku MBA a to na téma Age management z digitálního pohledu. Tématem studenty MBA provede lektorka Ing. Miroslava Maťátková, MBA. Připravila si pro vás jako pozvánku krátký následující text.

Česká republika prochází demografickou změnou, jejíž následkem je stárnutí a úbytek pracovní síly. Pro zachování konkurenceschopnosti a udržitelnosti z hlediska pracovní síly bude ekonomika nevyhnutelně směřovat k vyšší digitalizaci, robotizaci a automatizaci. Zásadní bude rovněž adaptace pracovníků na požadavky měnícího se trhu práce zvyšováním jejich úrovně znalostí, dovedností a kompetencí v souladu s technologickým rozvojem. Jedním z účinných nástrojů, jak čelit těmto změnám je uplatňování principů age managementu.

Age management – 2022

Age management neboli řízení lidí podle věku není jenom o komunikaci, i když komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů, spolu s tolerancí a vzájemným respektem. Age management zahrnuje i zvýšení pracovní schopnosti, výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců. Pro porozumění jednotlivých generací je nutné znát jejich hodnoty, postoje, potřeby, charakteristiky a specifika. V současné době jsou na pracovišti již týmy složené až ze čtyř generací, od kterých se očekává týmová práce a společné plnění úkolů. Všímáte si drobných odlišností v jejich výkonu či myšlení?

V tomto bloku budeme diskutovat o aktuálním vývoji a novinkách v oblasti age managementu a jeho zavádění do firem. Získáte přehled o tom, jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn. Budeme vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, budeme společně pracovat a objevovat age management.
Těším se na společnou online diskusi.

Ing. Maťátková, MBA

Krátké představení lektorky

Ing. Miroslava MAŤÁTKOVÁ, MBA – V rámci vzdělávání se věnuje tématům manažerských dovedností, jako týmová spolupráce, řízení lidí, efektivní delegování, řízení změny, manažerské styly řízení, věková diverzita v týmu, řízení pracovního procesu pro podporu produktivity a udržení pracovní schopnosti zaměstnanců, worklife balance v aktivním přístupu ke stárnutí, mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby, projektové řízení.

  • Auditorka age managementu
  • Lektorka Profesní seniority®
  • Absolventka VŠE v Praze – ekonomika a management
  • Držitelka certifikátů PRINCE2 a CIMA A/B

Pokud byste se chtěli podívat i na starší články s tímto tématem, tak vám můžeme nabídnout článek z roku 2021 nebo článek z roku 2020.

Informace o Akademii DM
Age management, MBA, Miroslava Maťátková, On-line, On-line výuka

Archivy

Úspěšné zahájení MBA 2022 – máme plno
Personalistika v digitální době v návaznosti na Průmysl 4.0 – 2022

Další podobné články