3D technologie a jejich uplatnění v praxi

3D technologie a jejich uplatnění v praxi

V sobotu 12.4.2019 proběhl v rámci našeho Studia MBA „Digitální kompetence manažera“ v Olomouci velice zajímavý a inspirativní seminář na téma 3D technologie a jejich uplatnění ve firemní praxi.

3D technologie - Drápela
3D technologie – Drápela

V rámci velice poutavé přednášky od Ing. Miloslava Drápely, spolumajitele firmy MCAE Systems, jednoho z lídrů v ČR v oblasti nových technologií. Technologií, které nám pomáhají se zaváděním a zreálněním myšlenek koncepce Průmyslu 4.0. I přes velice odborné zaměření semináře se povedlo Ing. Drápelovi přednést formou „manažerského shrnutí“ ty nejpodstatnější informace s výraznou orientací na uplatnění jednotlivých technologií v praxi. Včetně praktických ukázek a srovnání jednotlivých výstupů a produktů z 3D tisku.

3D technologie – teoretický úvod

3D technologie tisku DED
3D technologie tisku DED

Bez vysvětlení základních pojmů a orientace v typech nových 3D technologiích bychom se v této problematice nemohli vůbec orientovat a představit si možné uplatnění. V úvodu jsme se seznámili s principy a technologií Aditivní výroby (Aditive Manufacturing – AM) jejich procesem a přínosy. Dále jsme byli seznámeni se současným stavem vývoje, především na Americkém teritoriu a příklady výrobků celosvětových leadrů v této oblasti.


3D technologie – praxe

V další části semináře jsme mohli nahlédnout na principy a technologie konkrétního 3D tisku. Včetně výrobků AM, materiálů i software pro AM.

3D technologie tisku
3D technologie tisku

Významných oživením byla celá řada ukázek jak video-prezentace, tak i praktické doplněné o ukázky jednotlivých technologií 3D tisku. Včetně porovnání převážně ve vztahu k uplatnění ve firemní praxi. V rámci ukázek a popisu vlastností vytištěných součástek si všichni studenti uvědomili rozsah a možnosti uplatnitelnosti 3D technologie ve všech odvětvích a oborech. Tuto situaci ilustrují ukázky od bižuterie (náramek) až po funkční hodinový strojek.

Dalším příkladem pak bylo několik funkčních komponent používaných v malosériovém typu výroby tramvají.

Vzhledem k tomu, že téma 3D technologií je velmi zajímavé, a uplatnitelnost v praxi je velmi široká, je pro účastníky studia MBA naplánována na podzim exkurze přímo v prostorách firmy MCAE SystemsKuřimi.

Další semináře v rámci Studia MBA v Olomouci v květnovém běhu bude na téma „Základy manažerské ekonomie„. Na tomto semináři jako přednášejícího přivítáme Mgr., Ing. Tomáše Sýkoru.

Informace o Akademii DM
3D technolgie ve firmách, 3D technologie, 3D tiskárna, Brno, Ing. Miloslav Drápela, MCAE Systems, Olomouc

Archivy

3D technologie ve firmách, neboli aditivní výroba
Manažerské výzvy s prof. Milanem Zeleným

Další podobné články