Moderní prezentace v digitální době

Prezentace v digitální době

V sobotu 29. června 2019 proběhl „předprázdninový“ seminář na téma „Moderní prezentace v digitální době„. I přes to, že už začala doba dovolených, byla účast hojná :). K letnímu počasí jsme také přizpůsobili i občerstvení, takže účastníci se mohli posilnit z ovocného a zeleninového baru. Přesně v duchu jednoho z našich předchozích seminářů – „Zdravý životní styl“ – Mudr. Dalibor Pastucha a Pavol Jablonický by na nás byli pyšní 🙂

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novými trendy principy v oblasti prezentací. U každé prezentace je vždy důležité uvědomit si – pro koho, proč a kde budeme prezentovat. Nemalou roli hraje také jak osobní příprava prezentujícího, tak i technika.

Proč? Jaký je cíl, záměr akce? Co je hlavní myšlenkou prezentace?

Velmi důležité otázky. Co je cílem prezentace? Má se jednat o datovou prezentaci, jejímž cílem je sdělit informace, poučit účastníky. Nebo se má jednat o produktovou prezentaci, která má především zaujmout, navrhnout řešení apod. Velmi specifické jsou také motivační prezentace, jejichž smyslem je účastníky nabudit, zaujmout, nasměrovat myšlení nějakým směrem. A naprosto specifické jsou výukové prezentace, které mají účastníkům sloužit pro předání znalostí, vědomostí – mají je také motivovat a inspirovat.

Jak je vidět, typů prezentací je celá řada a je proto nutné si vždy také položit otázky – Jaký je klíčový přínos pro publikum? S čím chci, aby lidé po prezentaci odcházeli?

Samostatnou kapitolou jsou pak prezentace na poradách. Většinou máme jen pár minut na to, abychom seznámili kolegy a vedení např. se stavem a pokrokem na zakázce nebo na projektu, s plánem tržeb na další kvartál a podobně. I tyto informace, které jinak máme v podobě tabulek a grafů, je možné předat takovou formou, že budou srozumitelné všem.

Proč používat prezentační trojnožku?

Co to vlastně je „prezentační trojnožka„? Vraťme se trochu do fyziky, kdy nám známé pravidlo říká, že soustava uchycená ve třech bodech je stabilní. Což pro nás znamená, že by se každá prezentace měla opírat o 3 základní body – hlavní sdělení (co chceme publiku říct), titulek (proč by nás mělo publikum poslouchat), call-to-action (co by mělo publikum pro skončení prezentace udělat). Zdá se vám to jednoduché? Tak si např. na vaši další poradu nebo prezentaci produktu před zákazníkem zkuste připravit prezentaci podle výše uvedené „prezentační trojnožky“. Když se vám to povede, uvidíte, že se výrazně zvýší efektivita vašeho sdělení.

Aby se důležitá informace dostala ke každému, prohlaste ji za tajemství!

Proč bychom měli myšlenky vizualizovat?

Proč? Protože mozek přijímá vizuálně upravený materiál 60 000 krát rychleji, než psaný text. Vizuálním kanálem přijímáme 3x více informací, než všemi ostatními smysly dohromady. Tak proto! Velkou část semináře jsme proto věnovali příkladům, jak můžeme textovou informaci názorně převést do výrazně jednodušší vizuální podoby. Při přípravě slajdů můžeme využít také znalosti z fotografování – pravidlo „zlatého řezu“. Textové informace můžeme převést na ikony nebo obrázky, data z tabulek na přehledné grafy nebo diagramy, atd.

A co příběh?

Neméně důležitou roli u prezentace má i vhodný příběh. Proč? Protože u přbehu pracujeme s emocemi, které nám pomohou lépe si zapamatovat viděné a slyšené infromace. Účastníci semináře měli možnost si ve skupinkách sestavit vlastní příběh a to za pomocí kostek story cubes.

A jak nám může technika pomoci při prezentaci?

Chromecast - prezentace
ukázka z prezentace – chromecast

Samozřejmě, že se bez techniky můžeme obejít – při prezentaci do cca 10 účastníků to jistě jde. Co ale v situaci, kdy máme prezentovat před plným sálem s desítkami nebo stovkami účastníků? Tam nám technika může výrazně pomoci. V rámci semináře jsme posluchačům ukázali, jak nám může pomoci jednoduché zařízení Chromecast. Díky aplikaci Google Home, připojení k wi-fi, projektoru a Chromecastu můžeme prezentovat např. z chytrého mobilu bez nutnosti fyzického připojení k počítači v podstatě cokoliv – ať už to je prezentace ve formátu google prezentací, videí z YouTube nebo sdílení plochy telefonu nebo počítače umístěného v jiné místnosti atd. Tahle část účastníky velmi zaujala a někteří z nich neodolali a hned si novinku připojili a prakticky vyzkoušeli 🙂

Hurá léto! Hurá prázdniny a dovolená!

Tak už tu máme léto v plné síle a všem našim studentům přejeme krásné prázdniny a dovolenou 🙂 Na konci srpna máme pro Vás připravený další seminář – tentokrát se zaměřením na kryptoměny. Budeme se na Vás těšit 🙂

Informace o Akademii DM
Chromecast, Podmolíková, Prezentace

Archivy

Moderní prezentace v digitální době
Využití kryptoměn a technologie blockchain ve firemní praxi

Další podobné články