Age management – pojem, se kterým se v poslední době můžete setkávat stále častěji. Co si pod ním představit? Je to pro manažery důležité téma? Podle našich zkušeností je to „téma“ a trend“ současnosti a budoucnosti.  Jak víme, populace stárne a odchod do důchodu se neustále posouvá. Dosti často pak ve firmách dochází k situaci, kdy na pracovišti nemáme jen 2 generace, ale velmi často 3, někdy dokonce i 4 generace. A všechny tyto skupiny musí navzájem spolupracovat, doplňovat se, využívat vzájemnou synergii atd. Je pak úkolem manažera, aby měl umět „vytěžit“ ze všech generací to nejlepší. To je důvod, proč jsme toto téma zařadili do našeho studia MBA v Olomouci či On-line.

Obsah semináře

 • Význam age managementu v digitální době
 • Věková diverzita týmu, týmové role v digitální době
 • Manažerské styly řízení s ohledem na age management
 • Multigenerační pracoviště
 • Komunikace jako nejdůležitější nástroj age managementu
 • Mentorink a metody stínování
 • Řízení pracovního procesu v digitální době
 • Praktické ukázky dříve probraných informací v rámci workshopu – práce v týmech a plnění jednoduchých úkolů pro demonstrací jednotlivých principů.

Cíle semináře

Student se seznámí a bude se orientovat v pojmech a problematice řízení věkové skupiny zaměstnanců, resp. řízení zohledňující věk zaměstnanců v digitální době.

Naučí se lépe pochopit:

 • význam age managementu v digitální době;
 • význam digitální doby v řízení diverzifikovaného týmu;
 • že věk v digitální době hraje velkou roli v souvislosti s kompetencemi, pracovními návyky a s postoji v každém věku;
 • nezbytnost změnit vedení a řízení lidí s ohledem na věkovou diverzitu a na digitální dobu;
 • přínos a význam zavedení age managementu do organizace;
 • význam a důležitost age managementu jako nového způsobu řízení lidí dle věkové diverzity v digitální době;
 • zásadní rozdíl mezi managementem a age managementem v digitální době.

Přednášející semináře – Age management v digitální době

Ing. Miroslava MAŤÁTKOVÁ, MBA

 • Auditorka age managementu
 • Lektorka Profesní seniority®
 • Absolventka VŠE v Praze – ekonomika a management
 • Držitelka certifikátů PRINCE2 a CIMA A/B

Naše články o semináři Age management v digitální době

Garant tohoto semináře

Garantem po obsahové stránce je partner Akademie a to společnost ProEduCo s.r.o., která sídlí v Praze.

Zabývá se vzděláváním se zaměřením na:

 • age management,
 • projektové řízení a projektové poradenství,
 • oblast řízení kariéry zaměstnanců.

Máte dotaz k semináři Age management v digitální době nebo ke studiu MBA?


  Použijeme vaše osobní údaje pro vyřešení vašeho dotazu dle našich zásad ochrany osobních údajů. Tato stránka je ochráněna reCAPTCHA od Google Privacy Policy a podmínky použití.


  akademie digitálního managementu - studium MBA - přihláška