fbpx

Skoro všichni jsme byli zasaženi „vlnou“ GDPR v roce 2018 a proto jsme se rozhodli zařadit do našeho studia MBA  přednášku Právní úpravy jednotného digitálního trhu EU, s cílem trochu „narovnat“ pohled manažerů na tuto problematiku.

Obsah semináře

 • Strategie pro jednotný digitální trh
 • Evropské právo jednotného digitálního trhu
  • Nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy)
  • Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)
  • Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce (elDAS)
  • Další aktuální témata jednotného digitálního trhu
 • Digitální trh a právní úprava ČR
  • Nový občanský zákoník
  • Nový zákon o platebním styku
  • E-identita – Občanský průkaz s čipem
  • Užití autorských děl na Internetu a z Internetu
  • Další aktuální témata jednotného digitálního trhu
 • Digitální (kybernetické) hrozby a bezpečnost
 • Praktické ukázky dříve probraných informací v rámci workshopu – práce v týmech a plnění jednoduchých úkolů pro demonstraci jednotlivých principů.

Cíle semináře

Student se seznámí a bude se orientovat v pojmech a problematice týkající se právní úpravy digitálního trhu v EU a ČR.

Absolvent MBA bude umět:

 • Vyhledávat v právní úpravě jednotlivých oblastí determinujících a regulujících digitální trh
 • Pochopí smysl a principy ePrivacy
 • Vyjmenovat hlavní zásady GDPR
 • Popsat fungování elDAS
 • Navrhnout dílčí části obchodních smluv se zaměřením regulované části
 • Posoudit shodu projektu s hlavními regulovanými oblastmi

Pochopí význam a důležitost právního aspektu regulace digitálního trhu.

Pochopí rozdíl mezi právní úpravou digitálního trhu EU a v ČR.

Přednášející semináře – Právní úpravy jednotného digitálního trhu EU

JUDr. Jaroslav KOSTOHRYZ, MBA

 • Zakladatel a spolumajitel společnosti GEPARD services s.ro.
 • Absolvent Univerzita Karlova v Praze
 • Dlouhodobě se zajímá o ochranu osobních údajů.

Naše články o semináři Právní úpravy jednotného digitálního trhu EU

Garant tohoto semináře

Garantem po obsahové stránce je partner Akademie a to společnost GEPARD services s.r.o. sídlící v Praze. Společnost GEPARD se zabývá problematikou GDPR a komplexní ochranou osobních údajů.

Máte dotaz k semináři Právní úpravy jednotného digitálního trhu EU nebo ke studiu MBA?

Studium MBA | Co je to MBA
Menu